165 godina od smrti Husein-bega kapetana Gradaščevića

Husein kapetan Gradaščević rođen je 1802. godine. Jedan je od četiri sina Osman kapetana Gradaščevića. Kapetanom najuglednije i najbogatije kapetanije u Bosni postao je u 18. godini svoga života, nakon smrti njegova brata Murat kapetana kojega je u Travniku smaknuo zloglasni Džemaludin paša 1821. godine. Odgajan je i obrazovan kao aristokratsko plemićko dijete, a prema ondašnjim ustaljenim običajima privatnog obrazovanja. Njegov položaj kapetana svrstavao ga je među uglednike Bosne i njene ajane.

Svojim odnosom prema okolini stekao je veliki ugled i poštovanje. Zahvaljujući tome on je, od strane ajanskog vijeća, u 28 godini života izabran za vođu Pokreta za autonomiju i za gospodara Bosne (valiju i vezira) sa širokim ovlaštenjima. Umro je u 31 godini života, prije 166 godina, odnosno 1833. godine. Tako buran i ispunjen, a u isto doba kratak život ovog bosanskog viteza, vjerovatno sam po sebi najviše govori o tome ko je i kakav je on bio.

Husein kapetan je prema kazivanju i prjatelja i neprijatelja bio visokomoralna osoba, bio je pametan i razborit, bio je u dobrim odnosima sa svakim, siromašnim i bogatim. Za ono vrijeme bio je dosta obrazovan i tome je i sam posvečivao posebnu pažnju. Bio je energičan i odlučan. Bio je dobar vjernik po mjeri bosanskog islama, ali i tolerantan prema onima koji su bili manje odani vjeri. Kod prijatelja je izazivao poštovanje, a kod neprijatelja strahopoštovanje. U svome djelovanju pridržavao se principa savjetovanja sa saradnicima i prvacima, pa tako po vlastitom iskazu nijednu odluku nije donio, a da se nije posavjetovao sa saradnicima, onima koji su sposobni donositi odluke. U svemu se oslanjao na narod i to bez političke floskule. Bio je izdanak onoga najboljega što karakterizira Bošnjaka.