250 polaznika Škole hifza Muftijstva sarajevskog naučilo Amme džuz

 Na akademijama je prezntirano 250 polaznika koji su uspješno savladali prvi stepen Škole hifza, tj. polaznika koji su naučili 30. džuz ili Amme džuz Časnog Kur'ana.

Jedna od značajnijih aktivnosti Muftijstva sarajevskog u prethodnoj mektebskoj godini jeste i pokretanje Škole hifza u svim medžlisima na području Muftiluka sarajevskog. Škola hifza zapravo je zajednički projekat Muftijstva sarajevskog i medžlisa koji mu pripadaju.

Početkom septembra organizirani su prijemni ispiti, a nakon završene procedure upisa nastavu je pohađalo 590 polaznika, raspoređenih na 19 punktova. Voditelji Škole hifza su istaknuti hafizi, koji su na polju hifza do sada postigli zapažene rezultate.

Nastava Škole hifza održavala se tri puta sedmično u tri različita stepena. Prvi stepen prema planu i programu predviđao je učenje napamet 30. džuza ili Amme džuza Časnog Kur'ana. Plan za drugi stepen uključivao je učenje dva dodatna džuza. Treći stepen je učenje cijelog Kur'ana napamet.