Afrička unija izdaje zajedničke pasoše za cijeli kontinent

„Cilj je uvesti slobodno kretanje ljudi, dobara i usluga na kontinentu kako bi se razvijala unutarafrička trgovina, integracija i društveno ekonomski razvoj. Želimo ujediniti sve stanovnike Afrike do 2018. godine“, stoji u saopćenju Unije. Zajednički pasoši su već usvojeni u nekoliko regiona kao što je Ekonomska zajednica zapadnoafričkih država (ECOWAS).

Pasoši predstavljaju ključan dio akcionog plana Agenda 2063 koji ističe potrebu kontinenta za integracijom. Trenutno je samo 13 afričkih zemalja otvoreno za sve afričke građane bez viza, a većina još uvijek drži ozbiljne restrikcije za ulazak u zemlju.

Afrička razvojna banka apelirala je na države da što prije provedu plan otvaranja granica, ističući kao primjer Ruandu koja je doživjela veliki skok BDP-a zahvaljujući rastu turizma koji je uslijedio poslije otvaranja granica.

Ukidanje viza imat će veliki utjecaj na radnike s dna društvene ljestvice, ističe direktor političkih poslova Afričke unije dr. Khabele Matlosa. „Problem je što mladi ljudi rizikuju živote prelazeći Saharu i Mediteran na putu ka Evropi. Ukoliko pružimo prilike u Africi smanjit ćemo taj rizik. Afrika je kontinent migranata koji nisu tako sumnjičavi prema izbjeglicama. Ovo će biti test panafrikanizma, doktrine koja je u osnovi postojanja Afričke unije“, kazao je Matlosa.

Eksperti smatraju da će zajednički pasoši smanjiti potrebu za uvozom robe sa Zapada i otvorit nove prilike za veliki broj ljudi. Očekuje se da će bezvizni režim biti jedna od najvećih prednosti Afričke unije, jer će biti olakšan pristup zaposlenju i obrazovanju.

Zvaničnici AU ističu da je ključni uvjet za uvođenje zajedničkih pasoša stvaranje zajedničkog registra ljudi i njihovog kretanja po kontinentu što će pomoći i osiguranju sigurnog kretanja u okviru zemalja AU.