Akcija „Kurbani 2017“: Pripreme za ovogodišnju akciju koja život znači za mnoge povratnike

 

Rijasetova akcija organiziranog klanja kurbana kroz institucije Islamske zajednice, iz godine u godinu, postala je projekat koji uz izvršavanje ovog vjerskog obreda, pored ostalog, jača povratak i opstanak Bošnjaka na njihovim ognjištima. Stoga, ovaj projekat je, može se reći, od nacionalnog značaja za Bošnjake. Naime, ovom akcijom nastoji se kupiti raspoloživi broj kurbana od povratnika u manji entitet te meso ujedno i podijeliti na ovom području.

Akcija iz 2016. godine

U akciji “Kurbani 2016” koju je organizirala Islamska zajednica otkupljeno je 20.075 grla stoke i to uglavnom od povratnika kojima je, pored socijalno ugroženih i različitih ustanova socijalno-humanitarnog i obrazovnog karaktera, meso i podijeljeno.

U 2016. godini Rijaset je prikupio 213.000 kg mesa. Od ovoga je 109.714 kg mesa podijeljeno na 76 pravnih subjekata, od narodnih kuhinja, domova do obdaništa, centara za liječenje od narkotika itd. Tako da su meso dobili Emmaus Doboj –Istok, obdaništa u Konjicu i Jablanici, studentski domovi u Sarajevu i Mostaru, Narodna kuhinja i Udruženje gluhih i nagluhih u Zenici, Udruženje građana cerebralne paralize u Goraždu, Centar za posebne potrebe u Rogatici, Udruženje Roma Kakanj i drugi.

Akcija obuhvata sve generacije

Također, pored jednokratnih podjela mesa u toku cijele godine Ured za društvenu brigu na raspolaganju ima 54.451 kg prerađenog mesa. “Cilj ove prerade je da se efekti kurbana osjete u toku cijele godine. Veliki dio kurbana je kupljen kod naših povratnika, a meso je i podijeljeno ovoj populaciji. Zapravo svi kurbani koji su tamo kupljeni su i podijeljeni povratnicima“, kazao je šef Odjela za ekonomske poslove Bilal Memišević, koji koordinira Rijasetov projekat kupovine i podjele kurbana. On je istakao činjenicu da su korisnici kurbanskog mesa sve generacije građana, jer meso dolazi do obdaništa, učeničkih, studentskih, staračkih i domova za bolesne, nezbrinute i osobe s posebnim potrebama… “Studentski domovi u Sarajevu i Mostaru su, inače, godinama korisnici kurbanskog mesa… To je cilj i drago nam je što Rijasetov projekat kurbana živi u svim slojevima našeg društva“, kazao je Memišević, koji je objasnio da ostatak kurbanskog mesa koriste naše medrese i islamski fakulteti.

Ovogodišnja akcija

I ove godine akcija objezbjeđenja, klanja i podjele kurbanskog mesa vršit će se na sličan način, tako što će se kurbani nabaviti od uzgajivača stoke iz povratničkih mjesta, a ostatak potrebnog mesa od Bošnjaka iz drugih krajeva BiH.

Na posljednjoj sjednici Rijaseta određena je i cijena kurbana za 2017. godinu u istom iznosu kao i za prošlu godinu, tj. 350 KM, dok će za dijasporu iznositi 180 eura, odnosno 210 USD. Instrukcije o načinu uplate sredstava za nabavku kurbana možete pronaći ovdje.

Za povratnike u manji entitet kao i u neke dijelove Hercegovine ova akcija ulila je nadu da je ostanak i opstanak u manjem bh. entitetu moguć, jer konačno imaju osiguran otkup svoje stoke. Nadaju se da će i ove godine posredstvom Islamske zajednice uspjeti svoje kurbane prodati vjernicima u BiH i inostranstvu. Naravno, „Islamska zajednica ne može obezbijediti sve potrebe povratnika“, kako reče povratnik u Zvorniku Mevludin Ćosić, ali na ovaj način nastoji biti uz njih te im pružiti itekakao potrebnu finansijsku pomoć.

Dakako, svake godine podiže se nivo organiziranosti ove akcije, a same pripreme traju tokom cijele godine, od tačnog popisa stoke koju mogu obezbijediti povratnici do osiguranja svih sanitarnih i tehničkih uslova, poput profesionalnog klanja, hladnjača i distribucije mesa.