Akcija: Vakufljenje vremena

 

Cilj ove akcije je da se mladi uče šta je vakuf, da razvijaju svoju islamsku,  društvenu,  umetsku odgovornost prema drugima i ekološkom okruženju, te da potaknu druge na uključivanju u činjenju dobra. Ovaj cilj je i postignut.

U  trideset džemata  očišćeno je 72  objekta vakufa, posjećene 32 stare samačke  porodice i očišćeno je ukupno 25 mezaristana.

U akciji je učestvovalo 1302 učenika koji su u obliku društveno korisnog rada uvakufili ukupno 3 906 sati rada i aktivnosti.

Nakon  završenih radova učenici su se družili uz igru i razonodu.

Kao džematlija je ova aktivnost naišla na veliko interesovanje i podršku te su učenici na razne načine nagrađeni i podržani.

Ovo je preopruka da se navedeni ali i drugi slični društveno korisni projekti ubuduće podrže i realizuju na mektebskom nivou.