Amazon objavio knjigu dr. Nedima Makarevića


Knjiga, mada je po svom karakteru izrazito naučna, pokazuje menadžmentu u bankama, kako klasičnom tako i onom informatičkom, koliko se i na koji način investicija u IT sigurnost odražava na međusobnu konkurentnost banaka.  Djelo predstavlja samo po sebi inovaciju.

Dr. Nedim Makarević je studirao elektroinžinjering u Njemačkoj, da bi doktorirao u oblasti ekonomije (fokus na IT-sigurnost).
 
Publicirao je naučne radove u više indeksiranih žurnala u Engleskoj, Rusiji, Slovačkoj i BiH.

Gotovo 15 godina je radio kao viši konsultant na projektima u Njemačkoj, Francuskoj, SAD-u i Maleziji.

Vanredni je profesor na European Education Group u Njemačkoj.

(FENA)