Analiza: Ideologija tekfira i nasilni ekstremizam u BiH

Ova dokument rezultat je rada Komisije i sadrži ključne koncepte i pojmove koje radikalne skupine najčešće zloupotrebljavaju, ideologiziraju i izvode iz konteksta ustaljene islamske interpretacije. Primarni cilj ovog istraživanja nije bio da polemizira s takvim stavovima nego da ukaže na najčešće zloupotrebe temeljnih koncepata islamskog učenja kojima su data nova značenja.

Analiza koju je usvojilo Vijeće muftija na sjednici, održanoj 22. džumade-l-uhra 1438. god. po H. (21. marta 2017. god.), jedan je od napora koje Islamska zajednica u BiH ulaže na suzbijanju utjecaja interpretacija vjere stranih tradicionalnom islamskom učenju, a koje su se kod nas pojavile u posljednje vrijeme.

Izdavači publikacije su Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini – Vijeće muftija i Izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – El-Kalem.

PDF izdanje možete preuzeti ovdje.