Bačićko Polje: Nastavak omladinskih druženja

Prigodno predavanje na temu „Halal ishrana“ održao je direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete profesor Amir Sakić. Tema je sama po sebi vrlo važna za život muslimana pa tako i muslimanske omladine i uvidjeli smo potrebu da pažnju omladine treba posebno skrenuti upravo na halal ishranu i standarde u prehrambenoj industriji koji danas postoje. Profesor je predstavio sistem i način na koji Agencija obavlja svoj primarni zadataka i sugerisao na neke najčešće probleme sa kojima se susreću muslimani u našoj domovini, ali i upozorio na stvari koje olahko shvatamo.
Nakon predavanja nastavljeno je druženje omladinaca i profesora, a slike koje možete vidjeti u prilogu dio su subotnje atmosfere.