Bajram Dizdarević: Prvi hafiz Kur'ana koji je završio medresu Mehmed Fatih u Podgorici

Hfz. Bajram je rođen u 20. februara 1996. godine u Tuzima, kod Podgorice. Svršenik je treće generacije medrese Mehmed Fatih u Podgorici i to kao učenik generacije. Student je treće godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Hifz je učio tri godine, dok je polaganje pred Komisijom trajalo petnaest dana. Njegov muhafiz je dr. hfz. Kenan Musić.

Današnji dan će ostati zapisan u historiji medrese Mehmed Fatih jer je hfz. Bajram prvi hafiz Kur'ana koji je završio ovu obrazovnu instituciju. Takođe, Bajram je i prvi hafiz Kur'ana iz rodnog mjesta nakon više decenija. Nakon što je u januaru 1951. godine na ahiret preselio hafiz Hasan Hadžiablahović u Tuzima, a nakon smrti hafiza Šukrije Bakalovića u Podgorici, Crna Gora je ostala bez hafiza.

Ovom prilikom čestitamo novom hafizu Kur'ana iz Crne Gore, moleći Allaha da ga poživi u dobru i podari puno uspjeha u životu i radu.
Allah mubarek olsun.

Piše: Nedim Botić