BBI banka će bez naknade davati usluge ekonomskog konsaltinga za projekte Općine Centar

Prema ovom memorandumu BBI banka će bez naknade pružati usluge ekonomskog konsaltinga za investicijske projekte Općine Centar Sarajevo što će biti posebno dragocjeno s obzirom da BBI banka i njen BBI VIP biznis klub već osmu godinu zaredom organiziraju međunarodnu investicijsku konferenciju Sarajevo Business Forum (SBF).

Ova konferencija postala je globalna platforma za promociju projekata i privrednih potencijala, analizu i pripremu projekata, te adekvatnu prezentaciju privrednih potencijala, kao i uvezivanje privrednika i investitora na individualnoj i institucionalnoj razini.

“BBI banka već osmu godinu putem SBF-a radi na dovođenju stranih investitora i promociji naših proizvoda u svijetu. Kroz BBI VIP biznis klub organizirali smo, osim SBF-a koji svake godine okupi više od hiljadu učesnika iz cijelog svijeta, i susrete domaćih i stranih privrednika u BiH i prezentaciju naših kompanija u inozemstvu. Putem naših osnivača i mreže naših kontakata u svijetu uvezujemo domaće kompanije i strana tržišta. Potpisivanje ovog memoranduma je nastavak naše korporativne strategije na jačanju ekonomije BiH. BBI stručnjaci će pro bono pružiti usluge finansijskog konsaltinga. Naši eksperti na polju investicijskog bankarstva će pružiti podršku Općini kroz savjetovanje u evaluaciji projekata, potencijalnih investitora, pripremi i struktuiranju pojedinih projekata i investicija, pregovaranju i pripremi dokumenata za realizaciju te u samoj realizaciji”, rekao je nakon potpisivanja Bukvić.

Načelnik Ajnadžić izjavio je da je potpisivanjem Memoranduma Općina Centar  šalje poruku da želi postati lokalna zajednica otvorena za investicije, te da su u tom kontekstu svi investitori dobrodošli. Dodao je, da kada je u pitanju investiranje u građevinske   projekte, da je u tu svrhu Općina osnovala Savjet arhitekata, sačinjen od eksperata u ovoj oblasti koji će u saradnji sa Zavodom za planiranje grada i uvažavajući sugestije građana davati preporuke o eventualnim građevinskim projektima.  

BBI banka će putem BBI VIP biznis kluba kao i posebnog  Odjeljenja investicijskog bankarstva pomoći Općini u pripremanju potencijalnih projekata i pronalasku investitora.

„Kao društveno i poslovno odgovorna finansijska institucija koja je strateški opredjeljenja razvoju naše zemlje, poboljšanju ambijenta za ulaganja, stvaranju pretpostavki za otvaranje novih radnih mjesta, izuzetno smo zadovolnji da Općini Centar, dakle lokalnoj zajednici i njenim institucijama, stavimo na raspolaganje svoje resurse, ekspertizu i mrežu kontakata u zemlji i inostranstvu, a sve na principu pro bono, kako bi pomogli u uspješnoj realizaciji projekata i razvoju ekonommskih kapaciteta i potencijala Općine Centar“, istakao  je Nedžad Gušić, rukovodilac Odjeljenja investicijskog bankarstva u BBI banci.