BBI banka će bez naknade davati usluge ekonomskog konsaltinga za projekte Vlade TK

Prema ovom memorandumu BBI banka će bez naknade putem BBI VIP biznis kluba kao i posebnog Odjeljenja investicijskog bankarstva pomoći Vladi Tuzlanskog kantona u pripremanju potencijalnih projekata i pronalasku investitora, te pružati usluge ekonomskog konsaltinga za investicijske projekte Vlade Tuzlanskog kantona. Ovo je posebno dragocjeno s obzirom da BBI banka i njen BBI VIP biznis klub već osmu godinu zaredom organiziraju međunarodnu investicijsku konferenciju Sarajevo Business Forum (SBF).

Ova konferencija postala je globalna platforma za promociju projekata i privrednih potencijala, analizu i pripremu projekata, te adekvatnu prezentaciju privrednih potencijala, kao i uvezivanje privrednika i investitora na individualnoj i institucionalnoj razini.

Premijer Gutić  je nakon potpisivanja ovog dokumenta izjavio da se u fokusu rada Vlade Tuzlanskog kantona nalaze nova radna mjesta i privredni prosperitet, te izrazio očekivanje da će saradnja sa BBI bankom doprinijeti realizaciji važnih projekata koji su od interesa za lokalnu zajednicu,odnosno Tuzlanski kanton i državu Bosnu i Hercegovinu.

„Vlada Tuzlanskog kantona svake godine realizira razne programe podrške privrednim subjektima, ali cijenimo da ćemo kroz saradnju sa BBI bankom, imajući u vidu njihove kadrovsku ekspertizu, moći kvalitetnije i strateški usmjeriti našu podršku, prije svega prema otvaranju novih radnih mjesta i ostvarivanja značajnijeg progresa u privredi“, kazao je premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i najavio skorašnju realizaciju projekta koji će osigurati oko 20 miliona KM povoljnih kreditnih sredstava za privredni sektor u Tuzlanskom kantonu.

„BBI banka već osmu godinu putem SBF-a radi na dovođenju stranih investitora i promociji naših proizvoda u svijetu. Kroz BBI VIP biznis klub organizirali smo, osim SBF-a koji svake godine okupi više od hiljadu učesnika iz cijelog svijeta, i susrete domaćih i stranih privrednika u BiH i prezentaciju naših kompanija u inozemstvu. Putem naših osnivača i mreže naših kontakata u svijetu uvezujemo domaće kompanije i strana tržišta. Potpisivanje ovog memoranduma je nastavak naše korporativne strategije na jačanju ekonomije BiH. BBI stručnjaci će pro bono pružiti usluge finansijskog konsaltinga. Naši eksperti na polju investicijskog bankarstva će pružiti podršku Vladi Tuzlanskog kantona kroz savjetovanje u evaluaciji projekata, potencijalnih investitora, pripremi i struktuiranju pojedinih projekata i investicija, pregovaranju i pripremi dokumenata za realizaciju te u samoj realizaciji“, rekao je nakon potpisivanja Bukvić.