BBI banka i Vlada Unsko-sanskog kantona: 12,5 miliona za malu privredu

Učešće mogu uzeti: likvidni subjekti koji imaju sjedište na području Unsko-sanskog kantona, aktivni su i imaju uposlene radnike, te su zadovoljavajućeg boniteta i uredne kreditne historije.

Edin Brkić, direktor Sektora za poslovanje s pravnim licima BBI banke naglašava da   u  doba teške ekonomske situacije i visoke nezaposlenosti BBI banka društveno-odgovorno pruža neophodnu podršku privredi.