BELGIJA: Konkurs za prijem imama

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA U BELGIJI

DŽEMAT IKC “GAZI HUSREV-BEG” ANTWERPEN, BELGIJA

Raspisuje

K O N K U R S

Za prijem imama, hatiba i muallima u džematu IKC “Gazi Husrev-beg” ANTWERPEN, BELGIJA

Kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

Uz prijavu kandidat treba da pošalje i slijedeće:

Visina plate je po dogovoru. Imamski stan je obezbijeđen. Zaključit će se Ugovor o radu na dvije godine počevši od 1.1.2019. godine uz mogućnost produženja.  

Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta IZ u BiH će u koordinaciji sa džematskim odborom džemata Antwerpen razmotriti sve pristigle prijave i obavijestiti kandidate o svojoj odluci najkasnije 15 dana nakon zatvaranja konkursa. Kandidati koji uđu u uži izbor će provesti po sedam dana u džematu kako bi se bolje upoznali sa radom i aktivnostima džemata.

Prijave sa originalnom ili ovjerenom dokumentacijom slati putem pošte na adresu Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta IZ u BiH:

Isa bega – Ishakovića 2

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

te na e-mail adresu džemata Antwerpen ikcghb-antwerpen@hotmail.com

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na web portalu Preporoda.