Berina Njegović – novi čuvar Časnog Kur'ana

Nova  hafiza Berina je rođena 14. 1. 1998. godine u Visokom. Svršenica je Gimnazije “Visoko” u Visokom, a od ove godine nastavlja svoje obrazovanje na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Cjelokupni proces učenja hifza je uspješno započela i okončala pred hfz. Edin-ef Bukva, pred kojim je stekla i svoje mektebsko obrazovanje. Inače je muhaffizu Edin-ef. ovo peti kandidat koji je uspješno okončao učenje hifza pred komisijom Rijaseta.

Ovu lijepu vijest o nasoj novoj hafizi Berini Njegović završavamo čestitajuci njoj, njenim roditeljima Seadu i Amri, te muhaffizu Edin-ef. Bukvi.