Bešo – Haskić: Hidžab treba razumjeti kao princip religijske norme i vjerske prakse

Svjetski dan hidžaba, 1. februar, obilježava se od 2013. godine, na prijedlog studentice Nazme Khan iz New Yorka, koja je na ovaj način željela podstaknuti nemuslimanke da na jedan dan dožive iskustvo nošenja hidžaba. Odlučila se na taj potez nakon što je u New Yorku nakon terorističkog napada 2001. godine doživjela brojne neugodnosti zbog toga što nosi hidžab.

Povodom Svjetskog dana hidžaba razgovarali smo sa profesoricom Lejlom Bešo-Haskić, koordinatoricom Odjela za brak i porodicu pri Muftijstvu travničkom i profesoricom fikha u Elči Ibrahim-pašinoj medresi. Rođena je u Zenici 1982. godine, a djetinjstvo je provela u Vitezu. Završila je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, nastavila i završila školovanje na prestižnom Univerzitetu Al-Azhar u Kairu, oblast šerijatsko pravo, a magistarski studij je nastavila na Fakultetu islamskih  nauka (FIN) u Sarajevu, gdje je trenutno u fazi izrade magistarskog rada. Dobitnica je plakete “Esma sultanija” za nesebičan rad na području unapređenja zajednice. Udata je i majka dvoje djece.

Razgovarala: Đenana Bajraktarević

Preporod.info:  Nema mnogo žena koje su aktivne na području islamske teološke znanosti. Da li to govori da su žene zadovoljne ili pomirene sa svojim položajem kojeg trenutno imaju?

Bešo – Haskić: Svjedoci smo da se u novije vrijeme Islamska zajednica po pitanju žena dinamično otvorila, da se veliki broj profesorica i svršenica različitih fakulteta upošljavaju u ustanove Islamske zajednice, kao i da se u određenoj mjeri žene kandidiraju u predstavnička tijela. Vaše pitanje implicira dvije stvari, ili da ih nema dovoljno, što je relativna ocjena, i drugo, da nisu dovoljno zastupljene u javnom diskursu. Možda ovo potonje zavarava sliku, jer žene općenito u društvu polahko, ali sigurno preuzimaju značajnu ulogu. Iskreno se nadam da će tako biti i u našoj Zajednici. Pored odgojno-obrazovnih i drugih institucija i mogućnosti da unutar njih djeluju i rade, žene su u Islamskoj zajednici zastupljene u medijskom prostoru, ali za realizaciju ideje Odjela za brak i porodicu i Uprave za vjerske poslove da se žena aktivno afirmiše, treba izvjesnog vremena.

Preporod.info: Ženski aktivizam je odigrao veoma važnu ulogu u Bosni i Hercegovini tokom ali i poslije rata. Vi ste direktno uključeni u ženski aktivizam kroz rad u okviru Muftijstva travničkog. Kako vidite situaciju na terenu, kakvo je trenutno stanje u ovoj oblasti i kako ocjenjujete trud i zalaganje samih žena u okviru vašeg djelokruga aktivnosti?

Bešo-Huskić: Žena Bošnjakinja je u najtežim vremenima za našu vjeru odigrala vrlo važnu i značajnu ulogu. To se najčešće manifestovalo kroz članarinu u Islamskoj zajednici, kupovinu edicija, literature, slanje djece na mektebsku pouku, organiziranje tevhida, mevluda i njeno prisustvo različitim svečanostima. Muškarci su im u tome davali podršku, ali su u nekoj mjeri bili u izolaciji zbog političkog i društvenog ambijenta. Promjenom vlasti devedesetih godina nestao je jedan društveni ambijent, uslijedio je rat, agresija i devastacija svega. Nakon rata se pokušava uspostaviti jedan novi društveni ambijent i sistem koji se gradi počevši od pojedinca.

Ibn Haldun je govorio da jedna generacija treba nestati kako bi se promijenila svijest i društveni ambijent. Ovo sve što se radi su pionirski pokušaji i predstavljaju samo naznaku da se želi mijenjati svijest i društveni ambijent. Pored ideja koje su preplavile svijet, nama trebaju entuzijasti i volonteri s kojima posljednjih godina komuniciramo, iznalazimo rješenja i nudimo programe. Nekada je to uspješno, nekada manje uspješno, ali radimo. No, što se tiče Muftijstva travničkog, uvjeravam vas da na tom planu činimo veliki napor. Imamo podršku muftije travničkog, dr. Ahmed-ef. Adilovića, podršku Uprave Elči Ibrahim-pašine medrese kao i podršku predstavnika medžlisa. Nadamo se da će ovaj vid aktivizma dobiti institucionalne obrise, da će biti tretiran i na stepenu mektebske pouke, rada sa mladima i brige za ugrožene i nemoćne. Ako društvo da jaču snagu i prostor ženi, vjerujem da će i nama u zajednici biti lakše da se izborimo za bolji status žena. 

Preporod.info: Čini se da je u čitavom regionu islam na velikom iskušenju u tom smislu. Različita tumačenja položaja žene i njenih dužnosti su vrlo aktuelna. Kako po vašem mišljenju treba rješavati taj problem? 

Bešo – Haskić: Podsjetit ću da se velike rasprave u okviru šerijatskih pitanja nikada nisu vodile u krugovima običnog svijeta. Pitanja od važnog značaja za islam uvijek su razmatrali stručni, kompetentni i učeni ljudi. Svoje stavove su bazirali na osnovnim i pomoćnim izvorima Šerijata, gledajući u intencije šerijatskog prava i razumijevajući kontekst vremena i prilika u kojima se nalaze. Svako prihvatanje islamske norme treba biti poštovano i uvažavano i nijedan zakon ne bi smio kršiti načela osnovnih ljudskih prava, a time ni vjerskih prava, slobodu svijesti i slobodu izbora.

Preporod.info: Koje aktivnosti su planirane povodom Dana hidžaba u okviru djelatnosti Muftijstva travničkog? 

Bešo – Haskić: Mi ćemo na području našeg muftijstva u svim medžlisima organizirati aktivnosti povodom Svjetskog dana hidžaba, koje će biti prilagođene trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Planirana su predavanja, posjete i uručenje prigodnih poklona, o čemu ćemo svakako informirati javnost.

Preporod.info: Da li je mahrama pitanje socijalnog identiteta ili religijskog etniciteta i u kojem smjeru bi se trebalo aktivnije djelovati da se iskristalizira slika o samom hidžabu? 

Bešo-Haskić: Hidžab treba razumjeti kao princip religijske norme i vjerske prakse, misleći na one koje to prakticiraju i na sebi svojstven način manifestuju. Važno je napomenuti da hidžab nije modni detalj. On je duhovno ozračje pobožnosti, čednosti i čestitosti. Zbog toga nošenje mahrame ne bi trebalo biti dnevno-političko nadmudrivanje (danas ovako, sutra onako), nego se prema tom segmentu vjerskog prakticiranja treba odnositi sa poštovanjem i uvažavanjem.

Preporod.info: Koja je Vaša poruka svim ženama povodom Dana hidžaba? 

Bešo-Haskić: Neka nam mahrama bude ponos, a naša vjera islam zvijezda vodilja i moralna vertikala u svim izazovima sa kojima se danas susrećemo.

(Preporod.info)