Bijela kuga hara u BiH, a islam nas uči da su djeca dar Božiji i veliko bogatstvo

Porodica je temelj na kojem počiva kompletno društvo i zbog toga islam posebnu pažnju poklanja izgradnji porodice. Međutim, u posljednje vrijeme svjedoci smo da je sve manje onih koji na porodicu gledaju kao na osnov društva.  

Ovo pitanje postaje i alarmantno, jer se sve manje djece rađa, dok se broj umrlih povećava.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku samo prošle godine rođeno je 18.019 beba, a umrlo 22.024 građana. Tačnije umrlo je više 4.005 osoba nego što je rođeno djece. 

Iako na sve strane zvone alarmi da će “bijela kuga” opustošiti našu zemlju, oni koji bi mogli nešto uraditi, nijemi su na ove brojke.  Statistike pokazuju da čak 267.680 parova nema potomstvo. 

Prema podacima iz Popisa stanovništva 2013” u našoj zemlji registrovano je 217.613 jednočlanih porodica, 277. 191 dvočlanih, tročlanih porodica je 232. 169, četveročlanih 238. 625, 107.229 ih je s pet članova, šestočlanih je 49.856, sa sedam 18.818, a osam i više njih tek 14.232. 

Ovi podaci nisu iznenađujući ako se zna da približno 32 do 35.000 porodilja svake godine treba ostvari pravo na porodiljsku naknadu u BiH, ali da njih 47 posto, barem kada je riječ o Federaciji, nema nikakvih primanja i to zbog nedostatka novca u budžetima.

Čak iako su majke ostvarile to pravo, porodiljski doplatak nije veći od 500 KM. I to je tako samo u Kantonu Sarajevo (KS), dok u drugim kantonima ga ili nema ili je manji od 500 KM.

Ipak, nafaka je ono što i dalje ohrabruje mnoge porodice, ali samo u manjim mjestima, da rađaju djecu. Tako još uvijek ima majki koje hrane po sedam sinova, kćeri, neke čak po deset i više. Ne treba zaboraviti da je dobro dijete najbolje bogatstvo koje musliman ostavlja iza sebe, ono koristi svojim roditeljima u životu, a i poslije smrti.

Allahov Poslanik a.s. je rekao: “Kada čovjek umre, prekinu se sva njegova djela, osim u tri slučaja: ako je iza sebe ostavio trajnu sadaku, ili znanje koje će koristiti drugima, ili dobro i čestito dijete koje će za njega upućivati dovu Allahu.”

Tako je muslimanu obaveza da poduzme određene korake kako bi imao potomstvo i dobro dijete.

Muhammed a.s. imao je sedmero djece: Kasima, Abdullaha, Zejnebu, Rukijju, Ummi Kulsum, Fatimu i Ibrahima. Allah, dž.š., iskušao je Poslanika a.s. teškim iskušenjem, smrću djece. Njegovo prvo dijete, sin Kasim, umro je kada je imao dvije godine, a njegovo zadnje dijete sa hazreti Hatidžom, Abdullah, umro je još mlađi nego Kasim. Njegove kćerke Rukijja, umrla je druge godine po Hidžri, Zejneba je umrla osme godine po Hidžri i Ummi Kulsum umrla je devete godine po Hidžri. Njegovo posljednje dijete, sin Ibrahim, umro je sa šesnaest mjeseci. Jedino dijete koje je nadživjelo Muhammeda, a.s., bila je njegova kćerka Fatima.

O ljubavi Muhammeda, a.s., prema Fatimi hazreti Aiša kaže: “Vjerovjesnik, a.s., je ustajao pred Fatimom, poželio joj dobrodošlicu, poljubio je i ponudio joj da sjede na njegovo mjesto. Kada bi on ušao kod nje ona bi ustala prema njemu, uzela ga za ruku, poželjela mu dobrodošlicu, poljubila ga i ponudila da sjede na njeno mjesto. Ona je ušla kod njega onda kada je bio na samrtnoj postelji a on joj je i tada poželio dobrodošlicu i poljubio je.” (Buharija i Muslim).

Iz primjera života Poslanika a.s. treba da svakodnevno učimo, a posebno da budemo zahvali na djeci kada se rode, jer su ona najveći Božji dar.

(A.N./Preporod.info)