BIR TV traži saradnike

BIR TV traži saradnike na radnim mjestima:

– Grafička obrada

– Montaža

Zainteresovani kandidati biografiju treba da pošalju na mail adresu: izvrsni.direktor@mediacentar.net

Angažman bi se realizirao bez zasnivanja radnog odnosa (ugovor o djelu).

Za dodatne informacije mogu se obratiti i putem telefona: 062/227-266.

(Preporod.info)