Bosanska hafiska mukabela, jedinstveni projekat u produkciji RTV IZ BIR

Radi se o jedinstvenom projektu u produkciji RTV IZ BIR, učenju Kur'ana 15 domaćih hafiza, čiji je kvalitet u pravilnom i melodičnom učenju već dokazan učešćem ili osvajanjem nekog priznanja na takmičenjima učača Kur’ana.

Svaki od 15 hafiza je proučio po 40 stranica Kur’ana, odnosno po dva džuza.

Bosanska hafiska mukabela, kompletan Kur’an na 6 CD-ova, afirmiše hifz i učenje Kur’ana, ali i uspješne učače Kur’ana iz cijele BiH. Hafiska mukabela moći će se koristiti i u edukativnim procesima u obrazovnim institucijama Islamske zajednice.

U projektu su učestvovali hafizi: Sulejman Bugari, Mensur Malkić, Nijaz Malagić, Harun Efendić, Mensud Đulović, Edin Dedić, Muhamed Lepir, Abdulkadir Kadrić, Ahmed Bukvić, Alija Rahman, Muriz Mešić, Osman Kalabić, Sabahudin Hašić, Abdullah Kapo, Haris Čorbo.

Projekat je realiziran pod mentorstvom rahmetli prof. dr hafiza Fadila Fazlića i doc. dr kurra’ hafiza Dževada Šošića. U realizaciju projekta su uključeni i akademik Enes Karić na pisanju eseja o Kur’anu, te prof. dr Ćazim Hadžimejlić za izradu grafičkog dizajna CD omota.

Snimanje Kur’ana Časnog obavljeno je u ambijentu Sultan Fatihove i Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu.