Bošnjaci u Italiji i vjerski život

Visok stepen poštovanja i potpomaganja Bošnjaka i Italijana je pokazatelj da su oni dostojanstvena stvorenja sa izuzetnom otvorenošću prema drugima. Konkretan primjer tolerancije lokalne vjerske zajednice prema drugima pokazuje to da je u ramazanu 2018. godine proučen ezan u humanitarnoj organizaciji „Caritas“ u Darfu, kao i pronalaženje mjesta Bošnjacima za obavljanje teravih-namaza. Bošnjaci, također, na razne načine neiscrpno pomažu Italijane kao što su različiti novčani doprinosi i donacije humanitarnoj organizaciji „Caritas“ i  lokalnoj Crkvi. Posebnu aromu suživota u Italiji imaju zajednički iftari za ramazan u salama na kojima budu prisutni brojni utjecajni Italijani i predstavnici lokalne vjerske zajednice. 

Bošnjaci u Italiji nisu zanemarili svoje porijeklo i domovinu čemu svjedoči to da svake godine održavaju marš mira na Alpama za žrtve Genocida u Srebrenici kao i požrtvovanost da svoju djecu pouče bosanskom jeziku, kako u svojim porodicama, tako i na dodatnim časovima bosanskog jezika u školama. Ključnu ulogu za okupljanje Bošnjaka i razmjenjivanje ideja o njihovim glavnim kulturnim i vjerskim projektima ima bosanska kulturna asocijacija „Ljiljan“. Uprkos iskrivljenoj globalnoj slici o islamu i muslimanima, Bošnjaci su se uspjeli integrisati u novo društvo i pokazati da za njih drugi narodi nisu problem.

O primjeru njihovog suživota u  ramazanu 2019. godine govori članak o zajedničkom iftaru u Darfu koji je objavljen u italijanskim novinama (Bresciaoggi, br. 150.) u kojem je navedeno slijedeće: “Kroz iftar do integracije: Veliki uspjeh bosanskog iftara Zajedno je iftarilo preko 200 osoba iz bosanskog udruženja i mnogo mještana Italijana. Iftar koji je organizovan s ciljem integracije, u Angolo Terme se pokazao kao veliki uspjeh. Bosanska kulturna asocijacija „Ljiljan“ organizovala je iftar sredinom ramazana na kojem je prisustvovalo preko 200 osoba bosanskog porijekla te mnogi Italijani. Bosanci, predvođeni imamom Kenanom Palom, studentom Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, posjetili su crkvu u Angolo Terme zajedno sa svećenikom don Attilio Mutti. Kenan Palo je iskoristio priliku da zahvali zajednici Angolo Terme za iskazanu srdačnost.“

Vjerski život Bošnjaka u Italiji

Bošnjaci u Italiji su u nezavidnom položaju po pitanju džematskog vjerskog života, jer tek treba da se oformi Islamska zajednica Bošnjaka u Italiji. To potvrđuju činjenice da se redovni dnevni namazi obavljaju u magacinima, dvoranama i to su većinom arapski/marokanski džemati. Trenutno postoje samo dvije džamije u pravom smislu riječi, a to su Džamija Milostivoga (Mosque of the Merciful) u Milanu i Marokanska džamija koja se gradi u mjestu Rogno. Sve mimo navedenih džamija su islamski kulturni centri u različitim gradovima. Što se tiče Bošnjaka, oni su vjerski organizovani za vrijeme ramazana u Veroni, Bielli, Piacenzi i Darfu. U 82. ajetu sure el Mā'ide se objelodanjuje činjenica u kojem pravcu je najbolje da krene ruka prijateljstva i suživota muslimana: i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: “Mi smo kršćani”, zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole.Božiji poslanik Muhammed, s.a.v.s. uvažavao je plemenite kršćane, a konkretan primjer je taj što je klanjao dženazu Nedžašiji vladaru Abesinije koji je bio kršćanin. Nijednom muslimanu nije dozvoljeno da u moralnom smislu diskvalificira ni kršćana niti bilo kojeg drugog pripadnika objavljenih religija, jer samo Svemogući Allah zna šta je u srcima ljudi.

IMG 6ab3be353b494a4f5120334c2c098680 V

Bošnjaci na teraviji

 

 

Italija 12