Brisel: BiH prvi put učestvuje u radu Vojnog komiteta Evropske unije

Sastanak je bio povod za razgovor o aktuelnim operacijama EU s fokusom na operacije u Centralnoafričkoj Republici, Somaliji i Republici Mali. Za BiH je od posebnog značaja bio dio sastanka, koji se odnosio na misiju obuke u Centralnoafričkoj Republici.

U tom smislu, general Jeleč je informisao prisutne o namjeri BiH da u budućnosti učestvuje u pomenutoj misiji, a u skladu sa operativnim potrebama i po okončanju propisanih internih procedera, neophodnih za donošenje konkretnih odluka za učešće pripadnika OS BiH.

Predsjedavajući Vojnog komiteta EU general Michail Kostarakos, kao i ostali prisutni su izrazili zadovoljstvo u vezi iskazanih namjera, te potvrdili važnost doprinosa BiH u osiguranju međunarodnog mira i bezbjednosti i kroz operacije EU, što će dodatno potvrditi opredijeljenost, ali i načinjeni progres BiH na njenom putu EU integracija.

Na marginama sastanaka Vojnog komiteta EU, delegacija OS BiH, predvođena generalom Jelečom se, u odvojenim susretima, sastala sa generalom Kostarakosom, generalom Erikom Hautecloque Raysz – komandantom misije EU u Centralno-Afričkoj Republici, generalom Markom Kompernolom- načelnikom GŠ OS Kraljevine Belgije, generalom Otmaromom Komenda – načelnikom GŠ OS Austrije, kao i sa predstavnicima zemalja regiona. 

(AA)