Brošura ‘Čuvajmo naše kulturno dobro’ u misiji podizanja svijesti javnosti

Brošuru “Čuvajmo naše kulturno dobro” realizovao je Centar protiv krijumčarenja umjetninama u suradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a cilj joj je javnosti dati osnovne informacije o važnosti i ugroženosti kulturnih dobara u BiH.

Brošura će biti distribuirana kao printani materijal na teritoriji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Centra protiv krijumčarenja umjetninama. 

Video klip “Kako zaštiti kulturnu baštinu” koji je prezentovan javnosti krajem 2020. godine, a koji se može preuzeti na stranici www.cpku.org, dao je informacije kako postupiti ukoliko se uoči da neko uništava ili ilegalno trguje kulturnim dobrima.

Brošura “Čuvajmo naše kulturno dobro” predstavlja nastavak aktivnosti na podizanju svijesti javnosti o značaju zaštite kulturnih dobara u BiH.

Objavljena je na tri službena jezika Bosne i Hercegovine a govori o materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini, preventivnoj zaštiti, obrazovanju i kulturnom turizmu, gdje kulturna baština ima veoma važnu ulogu za jačanje ekonomskih kapaciteta države.

Može se preuzeti na stranici www.cpku.org/brosura-cuvajmo-nase-kulturno-dobro-b-h-s/, navodi se u saopštenju.

(Preporod.info)