Budi pravedan/a prema djeci!


Prema novijim naučnim istraživanjima, djeca još prije druge godine stiču osjećaj za to šta je pravedno, a šta nije. Naučnici smatraju da su sva djeca rođena s kosturom općih očekivanja pravednosti, ali se ovi principi formiraju različito kod djece, ovisno o tome u kojoj sredini žive i kako su odgajana.

Korist ovog djela:
Pravednim odnosom prema djeci ne samo da ćeš zadobiti njihovu potpunu ljubav i povjerenje, nego ćeš odgojiti zdrave ličnosti koje će, učeći od tebe, biti pravedni u svakom aspektu života.

Iskaži se:

U sljedećoj predaji je primjetno koliko je Poslanik, a.s., ukazivao na pravednost prema djeci:

En-Nu'man bin Bešir pripovijeda: ”Moj otac je otišao sa mnom kod Poslanika, a.s., i rekao mu: ‘Poklonio sam ovom svom sinu nešto od svog imetka.’ Poslanik, a.s. , je upitao: ‘Da li si svakom djetetu dao isti takav poklon?’ Otac je odgovorio: ‘Ne, nisam, Allahov Poslaniče.’ On reče: ‘Vrati to onda. Boj se Allaha i budi pravedan prema svojoj djeci.” Moj otac je, nakon povratka, povukao darovanu imovinu.” (Hadis bilježe Buhari i Muslim).

(poslanikmuhammed.info)