Bugojno: Obilježen Dan hidžaba

Gošće tribine bile su: etnologinja Zemaljskog muzeja Sarajevo mr. Svetlana Bajić i direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka dr. Dževada Šuško.

Govoreći o tradiciji pokrivanja žena unazad dva stoljeća Svetlana Bajić je kazala da u Zemaljskom muzeju postoji originalna nošnja koja potvrđuje da se nisu pokrivale samo Bošnjakinje, već i Hriščanke i Jevrejke.

-Takav način odjevanja nije bio uslovljen samo islamskim propisima nego je to bio, jednostavno, običaj. Nakon otkrivanja mnogih žena koje je okarakterisalo pedesete godine u bivšoj Jugoslaviji devedesetih godina je, dodaje, došlo do ponovnog vraćanja hidžaba, koji danas prakticiraju mnoge muslimanke – kazala je Bajić.

Nošenje hidžaba je, ističe, izbor svake žene da zaštiti svoje legitimno pravo i identitet, te da su, uprkos tome, brojni primjeri koji osporavaju taj način odijevanja kroz različite oblike diskriminacije, koji se vrše prema ženama, a posebno u segmentu njihovog javnog djelovanja  

O vjerskoj praksi odjevanja i pokrivanja žena na tribini je govorila direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka Dževada Šuško.

-Nošenje hidžaba duboko je ukorijenjeno u islamskoj tradiciji. Vjerska praksa pokrivanja žena ima svoje utemeljenje u Kur ‘anu i hadisima. Također, to je jedan dio našeg običaja i tradicije Nošenje hidžaba je normirana vjerska praksa kod muslimana pa je, samim tim, i zaštićena u okviru ljudskih prava – naglasila je Šuško.

Obilježavanje Svjetskog dana hidžaba je od velikog značaja, i aktivnost koju će Aktiv žena „Asr“ organizovati i narednih godina u Bugojnu , kazala je u ime aktiva žena „Asr“ Suvada Šehić. Istim povodom, Aktiv žena „Asr“  2. februara organizirao  je šetnju ulicama Bugojna u kojoj su,  pored velikog broja pokrivenih žena, sudjelovale druge zainteresirane stanovnice ove općine.