Bugojno: Promocija knjige „ U potrazi za istinom o sebi“

-Ova nova knjiga daje konkretne primjere u pristupu, koji omogućava čitaocima da samo liječenjem i spoznajom primjera, koje je autor naveo u knjizi, nađu sami sebe i da liječe taj problem kod sebe. Ako ništa drugo, onda, da prepoznaju problem i da se nakon toga jave stručnjaku da taj problem riješe. Radi se o stepenici dalje u pogledu islamske metode psihoterapije i načinu kako i na koji način riješavamo te probleme – kazao je prof. dr. Fazlibegović, posebno potcrtavši : – Spoznaja samog sebe je u osnovi islamskog nauka i u tom smislu je i ova knjiga napisana. Odgovara na pitanja : kako islamski principi i norme ponašanja, te spoznaja pomažu u liječenju postraumatskih stresnih poremećaja, ali i svakodnevnih psihičkih problema naših građana, posebno mladih, žena i djece, pa i odraslih.

Autor dr. Elharun Selimović ističe kako njegovo najnovije djelo nije klasična samopomoć, ali je značajan doprinos rasvijetljavanju problema stresnog načina života i problema sa krizom indentiteta.

-Nastojao sam da ovom knjigom pomognem svima onima, koji se teško odlučuju da traže psihološku pomoć, onima koji se boje nekakve vrste etikete i na neki način knjiga je put kako da ljudi sami sebi pomognu, odnosno dođu do svog autentičnog identiteta, odnosno onoga što bi oni trebali postati u ovom našem svijetu. Ukazao sam na put kako to možemo sami sebe sotvariti, da budemo zadovoljni na ovome svijetu, te kako svoje sposobnosti afirmirati i doći do onoga što je naš glavni cilj – biti zadovoljan u životu – poručio je autor dr. Selimović. 

Doktor Elharun Selimović rođen je u Žepču i po vokaciji je klinički psiholog i terapeut. Završio je studij psihologije na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1996. godine radi kao klinički psiholog u Općoj bolnici u Konjicu. Autor je brojnih knjiga iz oblasti psihologije. Između ostalog autor je dva fakultetska i jednog srednjoškolskog udžbenika iz oblasti psihologije, te koautor brojnih naučnih radova na kongresima i simpozijima , u zemlji i inostranstvu. Slovi kao stručnjak koji je prvi na ovim prostorima i u regionu doveo psihologiju i religiju u do sada najbližu vezu, te postavio nove standarde u promatranju nauke i religije uopće.