Bugojno: Prošle godine otvorene tri džamije

Istaknuto je da su u toku prošle godine otvorene tri džamije : u Kopčiću, Čipuljiću i Kupresu , a u prioritetnim aktivnostima u ovoj godini su nastavak gradnje džamije u Zlavasti, te gradnja džamija u Vučipolju i Vedrom polju. Po riječima predsjednika MIZ Bugojno Harisa Mujića u planu je aktiviranje starog greblja na Hendeku, te iznalaženje riješenja za greblja u Čipuljiću i na Obješenici odnosno Karalinki.

Zahvaljujući novom pravilniku po riječima glavnog imama Vehid ef Arnauta IZ u Bugojnu je postala brojnija za 566 članova. Istaknuto je kako se 2016. godine manje potrošilo, a više uprihodovalo od planiranog. U planu je povećanje prihoda u ovoj godini i to od zakupa i kirija za objekte, koji su u vlasništvu medžlisa Bugojno. 

Tokom zasjedanja Skupštine uručeno je priznanje za najboljeg vakifa Medžlisa islamske zajednice Bugojno u 2016. godini, sinovima  rahmetli hadži Hasana Karašina i hadži Šide Karašin. Fuadu ef. Bišić, imamu džemata Poriče, uručeno je priznanje za najboljeg muallima MIZ Bugojno u 2016.

Članovi Skupštine sa ovog zasjedanja uputili su čestitku reisu-l-ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini  Husein ef. Kavazoviću povodom odbrane doktorske disertacije na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.