BZK Preporod potpisao sporazume o saradnji sa institucijama kulture

Bošnjačka zajednica kulture Preporod potpisala je bilateralne sporazume o saradnji sa Historijskim arhivom Sarajevo, Muzejom Sarajeva i Muzejom književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.

Uime BZK Preporod sporazum je potpisao predsjednik Sanjin Kodrić, a  uime Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Muzeja Sarajeva i Historijskog arhiva Sarajeva direktori ovih institucija, Šejla Šehabović, Alma Leka i Haris Zaimović.

-Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH nikad ne odbija pruženu ruku. Ovoga puta radi se  o pozivu iz BZK Preporod za  saradnju. Mi, inače, imamo dugogodišnju saradnju sa svim nacionalnim zajednicama kulture u BiH. Imamo zajednički interes u očuvanju zajedničke baštine Bosne i Hercegovine. Preporod se bavi nacionalnom baštinom Bošnjaka i u tom djelu mi smo spremni na sve oblike saradnje koji doprinose državi BiH-kazala je Šehabović.

Predsjednik BZK Preporod Sanjin Kodrić  naveo je da ova zajednica ima intezivnu saradnju sa institucijama kulture u BiH.

Tako kad je riječ o Muzeju književnosti Preporod je i prethodnih godina podržavao  rad Muzeja, uz organizovanje zajedničkih izložbi.

-Baštinimo zajednički važan aspekt književne povijesti  BiH. Neki od najistaknutijih pisaca Bosne i Hercehovine bili su vezani za današnji Preporod. Između ostalih i Hamza Humo ,Safvet-beg Bašagić, Osman Đikić i drugi – kazao je Kodrić.

Također je istakao i saradnju sa Historijskim arhivom koji čuva kompletnu arhivsku građu nekadašnjih društava Gajret i Narodna uzdanica koji su  preteča i  pravni  prethodnici današnjeg Preporoda, te je naglasio i sardnju sa  Muzejom grada Sarajeva.

Kodrić je istakao da se potpisivanjem sporazuma o saradnji ovih institucija nastoji unaprijediti i intezivirati dosadašnja saradnja.

(Preporod.info)