BZK Preporod: Predstavljena poštanska markica s likom prof. dr. Muniba Maglajlića

U Bosni i Hercegovini je u prometu redovna poštanska markica s likom prof. dr. Muniba Maglajlića, nekadašnjeg predsjednika Bošnjačke zajednice kulture (BZK) “Preporod” i književnog historičara.

Štampana je u seriji “Znamente ličnosti Bošnjačke zajednice kulture ‘Preporod'” i promovirana danas u sjedištu “Preporoda” u Sarajevu, kao prigodno izdanje povodom 75. godišnjice od Maglajlićevog rođenja.

U okviru navedene edicije, također je promovirano izdanje markica s likovima znamenitih pjesnika i književnika Avde Međedovića, Safvet-bega Bašagića, Derviša Sušića i Hasana Kikića.

Ovaj poduhvat realiziran je u saradnji “Preporoda” i Javnog preduzeća (JP) BH Pošta.

Sanjin Kodrić, aktuelni predsjednik “Preporoda”, rekao je tokom promocije da je događaj prvobitno bio planiran za mart ove godine, na datum kad je 1945. godine rođen Munib Maglajlić, ali su ova i niz drugih aktivnosti, osmišljenih u godini kad se obilježava 30. obletnica “Preporodove” obnove rada, pomjerane zbog pandemije.

Kodrić podsjeća da je Maglajlić (1945-2015.) bio predsjednik “Preporoda” od 1996. do 2001. godine, profesor, istraživač, književni historičar koji je proučavao usmenu književnost Bošnjaka, direktor Instituta za bošnjačke studije.

Čime god da se bavio, ulagao je bez ostatka sebe, uvijek s naumom za boljitak. Bio je za vraćanje digniteta “Preporodu”  kao bošnjačkoj kulturnoj matrici, pa je, po Kodrićevim riječima, najmanje što je sadašnji “Preporod” mogao učiniti u znak zahvalnosti ovoj znamenitoj ličnosti, štampanje prigodne poštanske marke koja će otići u svijet.

Sanjin Kodrić je ‘za bolja vremena’ najavio i organizaciju naučnog skupa o Maglajliću.

– Jedna od preostale četiri danas promovirane markice je s likom Avde Međedovića, “balkanskog Homera”, ličnosti o kojoj bi se moralo znati nemjerljivo više – kazao je sadašnji  predsjednik “Preporoda”.  

O kakvom se stvaraocu epske poezije radi svjedoči podatak da su harvardski profesori, nakon svojevremenog susreta s Međedovićem, rekli: “Da, Homer je moguć, pronaši smo ga u selu kod Bijelog Polja (CG)”.

– “Ženidba Smailagić Mehe” i drugi njegovi epovi su naše ‘ilijade’ i ‘odiseje’ – kazao je tokom promocije Sanjin Kodrić.

Naredna poštanska markica je posvećena i Safvet-begu Bašagiću, jednom od utemeljitelja novije bošnjačke književnosti, pokretača više književno-kulturnih projekata među Bošnjacima. Kodrić također ističe da je Bašagić bio prvi predsjednik  “Gajreta”“, pravne prethodnice “Preporodu”.

Hasan Kikić, pisac socijalne literature je također znamenita ličnost kojoj je sadašnji “Preporod” posvetio  poštansku marku, prenosi Fena.

– Kikić je bio najznačajnija ličnost naše književne prakse između dva rata – rekao je također Kodrić, podsjetivši na tragično Kikićevo stradanje tokom Drugog svjetskog rata.

I Derviš Sušić je među ličnostima kojima je posvećena ova edicija, autor književnog opusa golemog i po obimu i značaju.

Aktuelni predsjednik “Preporoda” Sanjin Kodrić je izjavio da su osim navedenih stvaralaca, još mnogi zaslužili takvu posvetu, među njima svakako i prof.dr. Muhsin Rizvić, prvi predsjednik obnovljenog “Preporoda”.

– Posveta njemu i drugima bit će učinjena povodom nekog drugog jubileja – najavio je Kodrić.

(Preporod.info)