“Carska džamija” u Sandžaku

Džamija Pertevnihal Valide sultanije nalazi se u središtu Sjenice i jedan je od simbola grada. Izgrađena je kao zadužbina majke turskog sultana i islamskog halife Abdulaziza. Džamija ima status “carske”, jer ju je gradila sultanova obitelj.

Arheolog Adnan Muftarević kazao je da je gradnja džamije počela 1870. godine, a da se godinu kasnije u njoj počela obavljati vjerska služba.

“Osim po svojoj veličini, džamija je neuobičajna jer je izgrađena bez temelja i posebno po svojevremeno najvećoj kupoli na Balkanu bez direka” – ističe Muftarević

Stanovnici Sjenice rado prepričavaju događaj da je majka sultana lično darovala džamiju, a Muftarević navodi da je u vrijeme kada je džamija građena,  trebala biti simbol moći Osmanlijskog carstva.

“U tom period je imperija prilično posustala, a izgrađena je na ovim prstorima jer su njima prolazili svi putevi za Bosnu, Dubrovnik i Istanbul. Legenda koja se čuva u narodu kaže da je sultanijin karavan, negdje na putu za Bosnu, presretnut i opljačkan u blizini Sjenice, da su hajduci uhvaćeni, blago vraćeno, a sultanija, u znak zahvalnosti Bogu, dala podignuti džamiju” – priča on.

U džamiji je tokom Prvog svjetskog rata održana Sjenička konferencija i tokom historije je bila je centar raznih dešavanja. Objekat ima status spomenika kulture i pod zaštitom je države.

“Džamija pripada sveukupnom kulturnom naslijeđu Bošnjaka na prostorima Sandžaka i Bosne i Hercegovine, spomenik je kulture i jedna od najvećih turističkih atrakcija Sjenice i cijelog Sandžaka” – zaključuje Muftarević.

Džamija je rekonstruisana i svečano otvorena 19. jula 2019. godine, a na tarihu iznad ulaznih vrata, zapisano je: “Dok hajrat Valide sultanije čekaše ummet, TIKA za vrijeme Erdogana restaurira ovaj mehabet, sva srca se nurom ispuniše i za datum restauracije rekoše: ‘Uz pomoć Allaha Voljenog, Veličanstvenog i Bogatog, 1440. h. g.’”