Cazin: Seminar za vjeroučitelje

Islamska vjeronauka je u proteklom periodu prošla nekoliko faza, u kojima je svaki put dobila na kvaliteti i izborila se za svoje mjesto u raznim školskim sisemima. Od osmanskog, austro-ugarskog, ponovnog uvođenja vjeronauke u osnovne i srednje škole početkom devedesetih, od vremena kada su imami dali nemjerljiv doprninos predajući vjeronauku usljed nedostatka adekvatnog obrazovanog kadra, pa do dana današnjeg kada vjeronauku predaju stručni i kompetentni nastavnici Islamske vjeronauke, a koji rade po nastavnim planovima i programima koji su prilagođeni učenicima osnovnih i srednjih škola.

Ovo je u svom uvodnom dijelu izlaganja istakao dr. Nezir Halilović, šef odjela za vjeronauku pri upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Radi se o seminaru kojeg je Muftijstvo bihaćko u saradnji sa upravom za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ, medresom “Džemaludin-ef. Čaušević” i Pedagoškim zavodom Unsko-sanskog kantona organizirali za sve nastavnike islamske vjeronauke osnovnih i srednjih škola bihaćkog muftijstva na temu “Ishodi učenja u nastavnim planovima i programima Islamske vjeronauke” u prostorijama medrese.

Na samom početku seminara prigodnim riječima dobrodošlice su se obratili prof. Enes Ljubijankić, direktor medrese i g. Ejub Alagić, predstavnik pedagoškog zavoda USK-a. Seminar je moderirao Mensur-ef. Ćehić, rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva bihaćkog.

Zatim se muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić po prvi put u svojstvu muftije obratio vjeroučiteljima prigodnim obraćanjem naglašavajući poseban značaj vjeronauke i vjeroučitelja za Islamsku, ali i širu društvenu zajednicu. Poseban fokus muftija je stavio na metode poučavanja učenika podupirući svoje stavove hadisima Božijeg poslanika Muhammeda,a.s., i njegovim pristupom u poučavanja. Muftija je posebno naglasio značaj predstavljanja rada kompletne Islamske zajednice učenicima od strane vjeroučitelja, kao da je i isticanje podjela službenika Islamske zajednice na imame, vjeroučitelje, nastavnike medresa, profesore fakulteta… nije dobra. Svi smo mi sluge Božije vjere kroz institucije Islamske zajednice šta god da činimo i kakvu god poziciju obnašali – istakao je uvaženi muftija bihaćki.

“Posebno je važno da vjeroučitelji ističu važnost institucije Islamske zajednice. Zahvaljujući institucionalnom tumačenju i živjelju vjere na našim prostorima, vjera je i opstala. S toga očekujem od vas da prenesete našoj djeci lijepu priču o džematu, medžlisu, Islamskom pedagoškom fakultetu, medresi… jer mi, ustvari, tada govorimo prije svega o sebi.” – rekao je muftija Kudić.

Muftija je također istakao da je neophodno da učenik kod svakog vjeroučitelja prepozna vjeru, a da vjera, s obzirom da se radi o islamskoj vjeronauci, bude glavna vodilja svakog nastavnika.

“Neophodno je da učenik u svom vjeroučitelju vidi vjeru. Predmed Islamska vjeronauka je specifičan i samo ako dijete  vidi vjeru na svome učitelju/nastavniku, misija vas vjeroučitelja je ispunjena.” – naglasio je muftija Kudić. 

Muftija je svoje obraćanje završio porukom Abarahama Linkolna koju je uputio učitelju njegovog sina nakon što je dopratio svoje dijete do škole prvi dan u kojem je krenuo u školu.

DSC 0809

Potom je dr. Nezir Halilović imao posebno inspirativno i interaktivnivno izlaganje podsjećajući vjeroučitelje na njihovu ulogu, motivirajući ih da o svojim zaslugama glasno govore i da svoje rezultate ne kriju, kao što im je predstavio ishode učenja na osnovu nastavnog plana i programa Islamske vjeronauke. Ovaj korak Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ je važan korak u praćenju standardizacije Nastavnih planova i programa (NPP), jer su trenutno prisutni trendovi usaglašavanja i prilagođavanja NPP određenim obrascima koji omogućavaju horizontalnu i vertikalnu prohodnost  u sistemima i nivoima obrazovanja. Naime, u skorije vrijeme će se uz diplomu izdavati suplement diplomi u kojem će biti jasno iskazane kompetencije koje ima svršenik određene škole. Da bi to bilo moguće uraditi jasno i koncizno, najprije se mora kod svakog predmeta jasno definisati ishod učenja i kompetencija koju učenik stječe. U novom NPP kojeg je pripremio Odjel za vjeronauku je sve to definisano u skladu sa aktuelnim obrazcima.

Posebno je bila interesantna diskusija o tome kakve sve rezultate je postigla Islamska vjeronauka u društvu, u proteklih 20 godina posebno.

Diskusija se potom razvila u smjeru dodatnih pitanja i aktueliziranja dodatnih sadržaja koji nisu bili obuhvaćeni ovim seminarom.

DSC 0805