CEFTA: Usvojen Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište

Lideri Zapadnog Balkana su na današnjem sastanku u okviru Berlinskog procesa usvojili jedinstveni Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište. Plan obuhvata regionalnu trgovinsku oblast, koja se zasniva na četiri slobode, i druge oblasti digitalizacije, inovacija, investicija i razvoja industrije.

Učesnici sastanka su se složili da ovakva saradnja doprinosi većoj atraktivnosti i konkurentnosti regiona, kao i približavanju tržištu Evropske unije. CEFTA sporazum će provoditi veliki broj ključnih aktivnosti ovog važnog plana.

Region Zapadnog Balkana sa 18 miliona stanovnika predstavlja važno tržište za kompanije i odskočnu dasku za pristup tržištima u i van Evropske unije. Stoga regionalna ekonomska integracija može generisati do 6,7 posto dodatnog BDP-a. Ključni trgovinski sporazum u regionu, CEFTA, doprinijet će realizaciji Akcionog plana kroz: smanjenje vremena čekanja na prelazima za 30 posto primjenom seta mjera koji uključuje proširenje sistema Zelenih koridora na granične prelaze sa EU i pojednostavljenje procedura i elektronsku razmjenu podataka kroz SEED+ sistem; obezbjeđenje usluga inspekcijskih službi 24 sata, sedam dana u sedmici na prelazima u okviru Zelenih koridora; smanjenje troškova i uštedu vremena kroz programe uzajamnog priznavanja, korištenjem jedinstvenog dokumenta za sedam tržišta; uspostavljanje regionalnog tržišta elektronske trgovine, koje će biti na raspolaganju prije svega malim i srednjim preduzećima; eliminisanje necarinskih barijera kroz implementaciju efikasnog sistema za rješavanje sporova, o kojima su započeti pregovori prije dvije sedmice; obezbjeđenje podrške na putu ka jedinstvenom tržištu EU.

– Zajedničko tržište koje čini 18 miliona ljudi je konkurentnije na evropskom i svjetskom planu te atraktivnije za investitore. Uspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta je i podrška regionu u procesu usvajanja standarda Evropske unije i pristupanja jedinstvenom tržištu EU – izjavio je Emir Đikić, direktor CEFTA sekreterijata, na današnjem sastanku.

CEFTA će aktivnosti provoditi sa partnerima poput Vijeća za regionalnu saradnju, Transportne zajednice, WB6 privrednog investicionog foruma i drugih.

– Želimo da promovišemo elektronsku trgovinu i trgovinu ‘bez papira’. Vjerujem da će zajedničko regionalno tržište podstaknuti razvoj poljoprivredne i prehrambene industrije, privući strane investitore i kreirati nove poslove, ali i omogućiti da se proizvodi i usluge nude po daleko konkurentnijim cijenama – istakao je Đikić.

EU ostaje ključni partner liderima Zapadnog Balkana u provođenju ovog ambicioznog Akcionog plana, uz čvrsto uvjerenje da snažan Zapadni Balkan koji se stalno razvija može pružiti nesumnjiv doprinos evropskoj ekonomiji i bezbjednosti.

(Preporod.info)