Centralna mevludska svečanost za Medžlis Kakanj

Bio je ovo centralni program u okviru manifestacije: Salavat tebi, Poslaniče, koja se evo već tradicionalno provodi u mjesecu rebi'ul evvelu svake godine na području Medžlisa IZ-e Kakanj.Mevludski program proučili su imami Medžlisa koji su svojim predivnim glasovima učili stihove o Poslaniku, s.a.v.s., ilahije i kaside te ajete koji govore o Muhammedu, s.a.v.s.

U uvodnom obraćanju imam džemata Čaršija, Elvedin ef. je poselamio prisutne, zaželio im dobrodošlicu i posebno najavio gosta predavača, prof. Mahmut ef. Karalića.Pred samo obraćanje prof. Karalića, skupu se obratio glavni imam MIZ-a Kakanj, mr. Sulejman ef. Čeliković, koji je kroz nekoliko primjera govorio o odnosu ashaba prema Poslaniku i našoj potrebi da se ugledamo na njih.Prof. Karalić je izrazio zadovoljstvo što je bio u prilici da se obrati na ovom mevludu te je kroz nekoliko hadisa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., govorio o situaciji u današnjem društvu u kome, nažalost, dominira međumuslimanska podijeljenost u kojoj svaka grupa i grupica tvrdi da je na pravom pitu a svaku drugu etiketira da je u zabludi pa i u kufru.

Tumačeći hadis Poslanika, s.a.v.s., u kome se kaže da će se ummet podijeliti na 73 stranke i da su sve u zabludi osim jedne, prof. Karalić je istakao da je jedno od tumačenja to da je ta jedina ispravna stranka zapravo većinska muslimanska grupa u društvu te da bi svi muslimani trebali da slijede tu većinsku grupu a ne da se dijele po svim mogućim principima. Otuda i dolazi nemoć islamskog ummeta danas, jer smo zanemarili sunnet i riječi Gospodara: 

„Svi se Allahovog užeta zajedno držite i nikako se ne razjedinjujte.“