Čestitamo: Abdullah Halilović iz Brčkog je novi hafiz Kur'ana

Trenutno je učenik drugog razreda Behram-begove medrese u Tuzli, i jedan je od mnogobrojnih hafiza koji su izašli iz ove ustanove.

Njegov muhafiz je hfz. Nedžad Vehabović, a pred Komisijom je cijeli Kur'an proučio za petnaest dana, učeći svaki dan po dva džuza (40 stranica) Kur'ana.

Vrijedi istaći da Brčko distrikt od jučer ima ukupno sedam hafiza: Samira Hodžića, Ismaila Čehića, Zahidu Čehić, Omera Šabanović, Emira Hasanovića (u pripremi za izlazak pred Komisiju Rijaseta), Senadu Čačković iAbdullaha Halilovića.

Ovim putem čestitamo mladom hafizu Abdullahu, njegovoj porodici i muhafizu, moleći Allaha, dž.š., da ga učvrsti na putu učenja, ponavljanja, podučavanja i rada po Kur'anu.