CIK BiH: Novo brojanje glasova u Lukavcu, Prijedoru, Brčkom, Kalesiji i Novom Sarajevu

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj hitnoj sjednici, u nastavku razmatranja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića, donijela novu naredbu, po zahtjevu ili po službenoj dužnosti, kojom se  Glavnom centru za brojanje naređuje brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima iz pet osnovnih izbornih jedinica: Lukavac, Novo Sarajevo, Prijedor, Brčko distrikt BiH i Kalesija.

Kako je navedeno na nekim biračkim mjestima brojat će se svi glasovi, a na nekim će se brojati po kandidatima unutar liste pojedinih političkih subjekata za određeni organ vlasti.

U izbornoj jedinici Kalesija će se za načelnika općine brojati listići sa svih redovnih biračkih mjesta, a za općinsko vijeće sa 18 redovnih biračkih mjesta.

Na osnovu izvještaja iz Glavnog centra za brojanje naredbom je po službenoj dužnosti naređeno brojanje glasačkih listića sa biračkog mjesta iz osnovne izborne jedinice Pale (FBiH) na kojem se glasalo nepotvrđenim glasačkim listićima, naređeno je brojanje glasačkih listića iz izborne jedinice Čapljina (COVID-19 – posebni mobilni tim) te po jednog paketa glasačkih listića pristiglih putem pošte za izborne jedinice Milići i Teslić.

Ponovna brojanja će početi danas, 8. decembra u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra).

Naredba će biti objavljena na web-stranici Centralne izborne komisije BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

U skladu s članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati i kandidat s liste pripadnika nacionalnih manjina koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja.

(Preporod.info)