Cikotić za Preporod.info: Historija islama nije upamtila ovako loše stanje među muslimanima

Date:

Aljo Cikotić, imam džemata Kalibunar u Travniku čija predavanja i vazove pomno slušaju i primjenjuju vjernici širom Bosne i Hercegovine, ali i van granica naše zemlje, za Preporod.info osvrnuo se na vjerski život u vrijeme pandemije korona virusa. COVID 19, kako je rekao, ostavio je trag na život muslimana kazavši da je vjernicima teško palo zatvaranje džamija, dodavši da su dženaze vrlo tužne, jer su malobrojne. U intervjju za naš portal ef. Cikotić govori i o radu svog džemata, svojim džematlijama ponosno ističući njihove uspjehe u učenju. Osvrnuo se i na stanje u društvu, ukazujući koje su to duhovne vrijednosti koje muslimani trebaju njegovati.

Preporod.info: Poštovani ef. Cikotić, pojavom pandemije korona virusa život i naša svakodnevnica su promjenjeni. Kako je novonastala situacija uticala na vjerski život u Travniku?

Cikotić: Svaka promjena u načinu života ostavlja trag. Vjernicima je prvo teško pao period kada su džamije bile zatvorene. Poslije je bilo poteško naviknuti se na fizičku distancu, jer smo ih sve vrijeme učili da zbiju i poravnaju safove. Blagodat su vjernici koji shvataju i razumiju da nužda zakon mijenja, pa su i to sve lijepo prihvatili. Manji broj je pravio otpor prema svim promjenama, ali se i to vremenom posložilo. Stariji i dalje ne dolaze u džamije, tako da se smanjio broj redovnih džematlija, ali se nadamo i od Allaha molimo da će i ovo uskoro proći i da će nam se vratiti u saf sve naše drage džematlije i džematlijke.

Preporod.info: Svjedoci smo i velikog broja onih koji su preselili usljed zaraze od virusa korone. S obzirom da se radi o zaraznoj bolesti, samo opremanje mejita, gasulenje nije isto. Vijeće muftija donijelo je odluku o tome kako postupiti i u ovim slučajevima. No, kako vjernici gledaju na sve to i Vi kao imam?

Cikotić: Ovu godinu ćemo pamtiti kao godinu u kojoj smo izgubili puno dragih i bliskih osoba. Dženaza je uvijek tužna, ali kada zbog pandemije dženazi može prisustvovati mali broj osoba, onda je još tužnija. Puno uglednih ljudi u Travniku, koji su imali zapažene pozicije u društvu, imali su vrlo tužne, malobrojne dženaze, za razliku od prethodnog perioda kada na dženazi bude puno ljudi.

Preporod.info: Džemat u kojem radite jedan je od najaktivnijih na području Travničkog muftijstva, ali moglo bi se kazati i u BiH. Mnogi prate Vaš rad i rezultate koji su impozantni. Koja je tajna toga?

Cikotić: Džemat na Kalibunaru je najmlađi džemat u vezirskom gradu Travniku. Uporedo sa izgradnjom džamije i islamskog centra gradio se i džemat. Postepeno su se širile aktivnosti i džemat je jačao. Vodilja nam je od početka da je bereket u pokretu i da Allah voli dobra djela u kojima smo ustrajni pa makar bila mala. Ustrajnost u dobru neizostavno daje, s Alalhovom pomoći, pozitivne rezultate.

Preporod.info: Ikre, prva je objava u Časnom Kur'anu. Vi svakodnevno podučavate djecu i odrasle, ne samo Kur'anskom pismu već i tome da budu dobri ljudi, muslimani. Koliko ste do sada ispratili generacija na tom putu? Posebno je zanimljiva škola Kur'ana koju vodite u svom džematu. Koliko imate upisanih i šta za njih to znači?

Cikotić: S obzirom da je početak Objave bio imperativ “Uči”, jasan nam je to naputak da muslimani trebaju učiti sve dok su živi. Aktivni period učenja karakteriše period oficijelnog školovanja. Nakon toga mnogi se opuste i zapuste. Mi smo, uz redovnu mektebsku pouku za djecu osnovnoškolskog uzrasta, organizovali Kurs islama za srednjoškolce i Školu Kur'ana za odrasle.

Početak učenja u Školi Kur'ana je Sufara, nakon toga pravilno učenje sura: Yasin, ElKehf, El-Mulk, En-Nebe’, En-Naziat, ‘Abese, te nakon toga hatma Kur'ana. Trenutno u džematu imamo tri generacije koje uče kod nas: djedove i nane, njihovu djecu i njihovu unučad. Prosječno godišnje u mektebu kod nas se upiše 200-250 učenika. Na Kursu islama imamo oko 30 naprednih srednjoškolaca, a u Školi Kur'ana bude oko 100 upisanih koji su podijeljeni u pet grupa. Svaku noć tokom zimskog perioda jedna grupa ima nastavu poslije jacije namaza. Pri našem Muftijstvu imamo Školu Kur'ana “Ebu Bekr Es-Siddik” i takmičenje “Hind”.

Za takmičenje pripremamo određeni broj djece, tako da uče sljedeće sure napamet: El-Kehf, Yasin, El-Mulk i Amme džuz. Ovo takmičenje je postalo poznato i radi emitovanja na televizijskim stanicama. Boravak naše djece u mektebu koristimo za učenje, druženje, igranje i nastojimo da stalno ističemo da nam je najvažnije lijepo ponašanje. Suština učenja i odgoja je da djeca shvate da ih islam motiviše da stalno budu ustrajni na putu dobra i da se klone zla. Već imamo od prvih generacija naših učenika povratne informacije da se često sjećaju poučnih priča iz mekteba, da se vrlo rado sjećaju naših zajedničkih iftara i putovanja. Sada nam već dolaze u mekteb i njihova djeca. Ponosni smo na njih. Do sada smo ispratili iz mekteba 20 generacija.

Preporod.info: U Travniku je i Medresa. Koliko mektebska pouka ima uticaja na mlade da upisuju ovu školu i postanu dio Islamske zajednice?

Cikotić: Mnogi od naših učenika su se odlučili za nastavak školovanja u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku. Sve su to bili dobri učenici koji su sada vrlo aktivni i uspješni članovi društva. Mekteb i razgovor sa učenicima na tu temu igrali su veliku ulogu u momentima odluke šta upisati nakon osnovne škole. Očekivanja su nam u budućnosti od njih velika, sa Allahovom dozvolom i pomoći, kako za Islamsku zajednicu, tako i za širu društvenu zajednicu.

Preporod.info: Kako Vi vidite stanje u zemlji? Allah, dž.š., kaže da se svi trebamo držati Njegovog užeta. Koliko je to tako? Zašto je to važno za vjernike?

Cikotić: Muslimani širom svijeta nalaze se u veoma nezavidnom položaju, a to se odnosi i na muslimane u Bosni i Hercegovini. Historija islama nije zapamtila ovakvo loše stanje među muslimanima. Kroz povijest je bilo teških vremena, ali kada bi muslimani slabili na jednom kraju svijeta, na drugom bi jačali.

Vrlo je značajno govoriti o jedinstvu muslimana i konkretno raditi na njegovom ostvarenju. Koliko je značajno jedinstvo muslimana ukazuje nam Kur'an Časni: “Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali”. (Alu ‘Imran, 103.)

U ovom ajetu naređuje se vjernicima čvrsto držanje za Allahovo, dž.š., uže, tj. vjeru, naređuje se jedinstvo muslimana, a zabranjuje razjedinjenje. Ovdje se spominje uže, jer, kao što znamo, svako uže sastavljeno je od brojnih vlakana, to je cjelina sastavljena od brojnih jedinki. Kur'an nam sugeriše da bi svaki od nas trebao biti to jedno vlakno, i da, kada se ta vlakna udruže u cjelinu, predstavljaju posebnu snagu iza koje stoji najveća snaga – Allah, dž.š.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Primjer vjernika u međusobnoj pažnji, milosrđu i saosjećanju je kao primjer jednog tijela. Kada oboli jedan njegov organ, svi ostali organi odazovu se i pridruže u bolu sa nesanicom i temperaturom”. (Buharija) Na vrlo slikovit način Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisuje saosjećajnost i upućenost muslimana jednih na druge. Kao što svi organi tijela sačinjavaju neraskidivi dio ljudskog bića, isto tako bi muslimanski narodi trebali da sačinjavaju neraskidivi dio islamskog ummeta. Kao što svi dijelovi ljudskog organizma pružaju otpor kada čovjeka napadne bilo kakva bolest, na isti način bi svi pripadnici ummeta trebalo da pružaju otpor napadačima, ma kakvi oni bili.

Preporod.info: Na neki način obrazovni sistem u zemlji je “poljuljan”. Šta biste Vi tu mijenjali i kako biste stanje popravili?

Cikotić: Izgubljen je i poljuljan autoritet učitelja, nastavnika i profesora. Porodične vrijednosti i odnosi roditelja i djece su također poljuljani. Ukoliko nastavnici budu autoritativniji, roditelji uviđavniji, đaci sa više poštovanja, sve će se pozitivno mijenjati, ako Bog da.

Preporod.info: Možete li porediti period kada ste tek postali imam i sada? Šta se to promijenilo?

Cikotić: Početak mog aktivnog rada bio je nakon agresije na našu Domovinu. Tada su uslovi za rad bili vrlo skromni, ali su ljudi bili prisni. Sada su uslovi za rad puno bolji, ali je došlo do otuđenja. S obzirom da smo u početku bili u skromnom starom mesdžidu, imali smo puno manji, ali intiman prostor za aktivnosti. Danas imamo veliki i uslovan objekat, dva parkinga, jedan sa istočne a drugi sa zapadne strane. Imamo puno prijatelja džemata diljem Bosne i Hercegovine i širom svijeta, hvala Allahu. Sada su nam mnoge stvari olakšane.

Preporod.info: Koje sve aktivnosti imate u sklopu džemata? Šta biste izdvojili kao najznačajnije projekte?

Cikotić: Želja nam je da se teorija islama pretoči u praksu, pa smo formirali grupu koja aktivno brine o čistoći džamije i prostora oko nje, bez naknade. Odgajali smo džemat da voli vakuf i da redovno brine o njemu. Hvala Allahu, sada imamo lijepe uslove, toplu i čistu džamiju i prateće sadržaje, pa se posebno tokom dugih zimskih noći mogu organizovati razne aktivnosti. Imamo redovnu sedmičnu tribinu Subulusselam – Putevi spasa. Jedino obrazovan i odgojen džemat može biti jak i napredan. Svakodnevno se iza akšam namaza, u periodu ljetnjeg računanja vremena, ili iza jacije namaza, u periodu zimskog računanja vremena, čita hadis sa kratkim komentarom. To je dnevna doza savjeta našeg Miljenika, s.a.v.s., koji nam u životu puno znače i unose optimizam i nadu. Imamo Divanhanu u kojoj se džematlije mogu družiti prije i poslije namaza. U tom prostoru organizujemo zajedničke iftare, na način da svako ko dolazi na iftar pripremi hranu koju najviše voli, te onda svi uzimaju što žele, a na taj način je i nagrada puno veća, za post i za pripremu iftara postačima.

Organizujemo i razna putovanja, za djecu, omladinu i odrasle. Izvršavajući Allahovu naredbu da putujemo po Zemlji, mi smo upoznali sve dijelove Bosne i Hercegovine, otišli smo dalje pa posjetili i upoznali sve gradove u Sandžaku, potom smo obišli Crnu Goru, Albaniju i Sjevernu Makedoniju, obišli smo komšiluk. Nekoliko uspješnih putovanja imali smo diljem Turske, a posebnu radost smo doživjeli kada smo 2015. godine, nakon Turske bili u prilici zijaretiti i Andaluziju – islamsku Španiju. Prošle godine smo uspjeli otići i do Afrike, posjetili smo prelijepi Tunis.

Putovanja šire vidike, zbližavaju saputnike, a s obzirom da sve namaze tokom putovanja obavljamo u džematu, mnogi su se uvjerili da mogu putovati, uživati u Allahovim blagodatima, a i redovno biti u pokornosti svome Stvoritelju. Mnoge naše džematlijke su se nakon tih lijepih putovanja odlučile na hidžab, jer su vidjele da ih ne sputava u svemu što je pozitivno i dobro. Od 2010. godine, u Omladinskom klubu povremeno imamo nastup našeg dramskog ansambla “Džennetske ptice” koji izvodi određene programe, poučne kako djeci tako i omladini i odraslima. Tokom ramazana imamo druženje tokom vikenda sa mektebskom djecom, od iftara do sehura. Iftarimo skupa u Divanhani, klanjamo jaciju i teraviju, potom gledamo koristan film u Omladinskom klubu, nakon toga komentarišemo sadržaj filma. Potom igramo društvene igre u Sportskoj sali, a onda dođe vrijeme sehura i sabah namaza, nakon čega djeca odlaze svojim kućama. Jedan vikend su dječaci a drugi vikend djevojčice. Moja hanuma je aktivan sudionik u svim ovim projektima.

Preporod.info: Šta biste savjetovali vjernicima u ovom vaktu? Na koji način da se vjernik postavi prema izazovima svakodnevnice, mladi posla nemaju, masovni su odlasci iz zemlje, dosta je siromaštva…

Cikotić: Odgoj i obrazovanje dva su dijela bez kojih naš dunjalučki put ne može biti uspješan. Savjetujem svima nama da budemo što aktivniji na tom putu. Odgajamo se i obrazujemo dok smo živi, jer uvijek možemo biti bolji. Na tom putu trebamo biti uporni, ustrajni i strpljivi. Svi želimo pravedno društvo i stabilnu državu. To neće doći samo od sebe. Ako se odgoje i obrazuju kvalitetni i pošteni kadrovi, koji se Boga boje, ljudi stide i dobro rade i o dobru razmišljaju, situacija će se postepeno mijenjati na bolje.

Preporod.info: za kraj razgovora, šta biste apostrofirali kao duhovne vrijednosti koje muslimani trebaju posebno njegovati?

Cikotić: Sloga, jedinstvo, saosjećajnost, samilost, stid, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, potpomaganje u dobročinstvu i bogobojaznosti. Allaha molim da nas sve pomogne na putu dobra, da nas štiti od svakoga zla i da nam bude svima milostiv na Sudnjem danu. Amin!

(Preporod.info)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related