Činjenice o Bošnjacima na Kosovu

Dijaspora

Kosovskih Bošnjaka u dijaspori ima oko 30 hiljada. Najviše ih ima u Njemačkoj i Švicarskoj, slijede Francuska, Italija, Švedska, Austrija, Belgija, Holandija, Australija, USA. 

Politički subjekti

U aktuelnom sazivu Skupštine Kosova Bošnjake zastupaju dva politička subjekta: većinska Koalicija „Vakat“ (koju čine četiri politička subjekta, od kojh je najveći Demokratska stranka Bošnjaka iz Prizrena), te Nova demokratska stranka. Također postoji još drugih stranaka i inicijativa, kao što su političke stranke SDA i BSDAK. 

Udruženja

Formirano je mnogo nevladinih organizacija. U posljednje vrijeme je nastala izvjesna kriza oko aktivnosti ovih organizacija i udruženja, jer su se međunarodni donatori uglavnom povukli s Kosova.

Zastupljenost u strukturama vlasti

U Skupštini Kosova ima troje bošnjačkih zastupnika. Jedan ministar bez portfelja u Vladi Kosova i zamjenik ministra obrazovanja su Bošnjaci.

U skupštinama opština u Republici Kosovo ima ukupno 12 odbornika iz bošnjačke zajednice: u Prizrenu, Peći, Dragašu, Mitrovici i Leposaviću. 

Obrazovanje

Procjenjuje se da ima od šest do sedam hiljada učenika i studenata Bošnjaka. Na Edukativnom fakultetu u Prizrenu postoji smjer na bosanskom jeziku, također i na informatici, a planira se otvoriti i smjer na Ekonomskom fakultetu. Smjer na bosanskom jeziku postoji i na Ekonomskom fakultetu javnog univerziteta u Peći. 

Zaposlenost

U javnim službama: školstvu, zdravstvu, policiji, BSK, lokalnoj i centralnoj državnoj administraciji, sudstvu, tužilaštvu ima između 1200 i 1400 zaposlenih Bošnjaka. Od toga ih je najviše u nastavi na bosanskom jeziku, od 500 do 600 osoba.

Dio Bošnjaka Kosova se bavi stočarstvom, dio zemljoradnjom, a u posljednje vrijeme najviše uzgojem malina.

Cijeli tekst u Preporodu od 15. oktobra