CLPU: Održan šesti seminar za trenere i saradnike

Dvodnevni program je obuhvatio seminare na temu “Osnove liderstva” i “Međuljudski odnosi” je pored usvajanja teorijskog znanja, obilovao i radionicama, praktičnim primjerima i zadacima koji su polaznicima omogućili efikasno usvajanje novih znanja i vještina neophodnih za produktivan rad s ciljnim kategorijama društva, posebice mladima. Edukaciji je prisustvovalo zavidan broj trenera CLPU-a, te poslovnih saradnika Centra kojima su nakon završetka treninga uručeni odgovarajući certifikati o prisustvovanju seminaru.

Pored edukacije, treneri su imali priliku razmijeniti iskustva iz seminara i osmisliti nove sadržaje i projekte. Konstatovano je da je CLPU u svom desetogodišnjem radu postigao zavidne rezultate te da je po kvalitetnom radu prepoznatljiv u BiH, ali i šire. To potvrđuje činjenica da je Centar do sada organizovao preko 380 seminara unutar BiH ali i van nje, te da je na seminarima prisustvovalo preko 10 000 učesnika.

S obzirom da je politika CLPU-a da mladim ljudima omogućava nova usavršavanja ali i pruža priliku da i oni svoja saznanja i vještine prenose drugima, tako je i ove godine seminaru prisustvovao određeni broj novih trenera koji su izrazili želju i spremnost da budu treneri CLPU-a.

Centar za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, koja od 2007. godine djeluje unutar WAMY organizacije u Sarajevu, sa vlastitim klimatiziranim prostorom opremljenim za održavanje seminara od 350 kvadratnih metara prostora, sa svim potrebnim pratećim sadržajima, tehničkom opremom, kancelarijskim prostorom i salom za održavanje seminara. CLPU ima za cilj da putem jednodnevnih ili višednevnih seminara mladim ljudima ponuditi širok spektar mogućnosti usavršavanja poslovnih vještina i znanja.

Ahmed Purdić, zamjenik direktora CLPU-a, je u razgovoru za portal Preporoda naglasio da je organizovanje seminara za trenere jedna od redovnih aktivnosti koje znatno poboljšavaju kvalitet rada samog Centra i njegovih saradnika.

“Ovo je šesti put da CLPU organizuje ovakav vid edukacije za svoje trenere, jer nam je cilj da oni konstatno unapređuju svoja znanja, čime i njihov rad postaje efikasnijim i kvalitetnijim. Sigurno da je korist od ovog treninga velika, mnogo se toga može naučiti i što je još važnije primijeniti u praksi”, istakao je Purdić.

Direktor CLPU-a, mr. Senad Ćeman, je izjavio da je održani seminar bio prilika da se usvoje nova znanja i vještine, čime se još jednom potvrđuje konstruktivna uloga CLPU-a kao mjesta gdje se pozitivne vrijednosti prepliću s korisnim znanjima.

“Cilj seminara za trenere jeste usavršavanje profesionalnih kompetencija naših saradnika u cilju povećanja efikasnosti našeg djelovanja u budućnosti. Drago nam je da su treneri Muhammed El-Majuf i dr. Faiz cijenjeni stručnjaci iz oblasti ličnog razvoja, koji su u dva dana nesebično prenijeli vlastita iskustva iz rada s polaznicima seminara i edukativnih programa. Raduje nas da su učesnici seminara naši treneri i poslovni saradnici, i drago nam je da smo u prilici ponuditi kvalitetne programe obuke. Sve su to pomaci, mali ali značajni u kreiranju okruženja i svijesti o novim mogućnostima djelovanja u zajednici. Vjerovali smo da vrijedi organizirati ovakav seminar. Zahvaljujemo se cijenjenim gostima i predavačima na dolasku, na kvalitetno održanom seminaru i nadamo se da će nas još koji put posjetiti “, istakao je mr. Ćeman.