Čurčića vakuf uručio vrijednu donaciju dječijem Domu “Bjelave”

Na manifestaciji upriličenoj u Gazi Husrev-begovoj biblioteci prisutnima su prezentirani rezultati rada ove institucije u periodu 2013-2018., ali i prikazan kratki video „Preci i potomci: Kako je obnovljen Čurčića vakuf?“.
 
Faruk Čurčić, mutevelija (upravitelj) Vakufa kazao je novinarima da je od 2013. godine do danas ova institucija kroz razne vidove donacija osigurala 143.000 KM.
 
– Naročitu pažnju posvetili smo obrazovanju i kupovini informatičke opreme. U proteklih pet godina dodijelili smo 27 jednogodišnjih stipendija, od kojih je stipendirano dvadesetak studenata – rekao je Čurčić.
 
Predstavnici Vakufa danas su Domu za djecu bez roditeljskog staranja “Bjelave” uručili donaciju u vrijednosti od 10.000 KM za opremanje učionice za učenje stranih jezika, ali i realizaciju kurseva engleskog jezika tokom naredne godine.
 
Direktorica dječijeg Doma “Bjelave” Belma Ahmagić u kratkoj izjavi medijima zahvalila je Čurčića vakufu na izuzetno vrijednoj donaciji, za koju kaže da ima višestruki značaj.
 
– Tu prostoriju ćemo, osim za održavanje kurseva, u budućnosti koristiti i za sve druge vrste edukacija – časove informatike, matematike… Moja zamisao je da i na neki način djeca djeci daju instrukcije, dakle da se malo više igramo odgajatelja. Krajnji cilj je da se taj obrazovni sistem podigne na viši nivo – dodaje Ahmagić.

Čurčića vakuf osnovao je hadži Salih-aga Čurčić kao evladijet (porodični) vakuf 28. novembra 1736. i u Vakufnami (dokument o osnivanju) za prvog muteveliju odredio starijeg sina Jašer Sadika. U tom dokumentu navedeno je da će poslije Jašer Sadika tu dužnost obavljati njegova djeca i unučad dok ne izumru.

Hadži Salih-aga rođen je u Budimu (Mađarska), porijeklom je iz Livna, a u Sarajevo je došao 1696. sa sinom Jašer Sadikom i bratom hadži Hasanom.
 
Osnivačka imovina Vakufa bila je novac i porodična kuća-konak u Jahja pašinoj mahali, te karavan saraj (han) u imaretskoj čaršiji, sve u Sarajevu.
 
Porodična kuća namijenjena je potomcima prvog mutevelije, a dobit od novca i izdavanja hana prema Vakufnami treba da se koristi za održavanje imovine Vakufa, te održavanje i opravku tri džamije, dvije u Sarajevu (Jahja pašina Ćurčića i Sagrakči hadži Mahmuda), te Karaula kod Travnika. Kasnije nakon izgradnje dodata je i četvrta džamija Čurčinica u Livnu.
 
Vakuf je radio i razvijao se u skladu s Vakufnamom, tako da se po dolasku austro-ugarske vlasti kod formiranja Gruntovnice 1886. upisana imovina Čurčića vakufa sastojala od pomenute porodične kuće Čurčića i 22 dućana i magaze, sve u imaretskoj čaršiji u Sarajevu nedaleko od Begove džamije.
 
Kasnije, na mjestu ustupljene pa porušene porodične kuće, uz plaćanje mukate (godišnja naknada za korištenje zemljišta) od 100 forinti izgrađena je 1887. Šerijatska sudačka škola gdje se danas nalazi Fakultet islamskih nauka u Sarajevu.
 
Cjelokupna imovina Čurčića Vakufa nacionalizirana je 1958. godine i predata na upravljanje područnoj općini i Vakuf je nakon 222 godine prestao s radom.

w2
 
U navedenom periodu Čurčića vakufom upravljalo je 16 mutevelija koji su bili značajne ličnosti svog vremena, a neki od njih i gradonačelnici Sarajeva – Salih Ragib ef. i Fehim ef. Čurčić i druge historijske ličnosti.
 
Na incijativu Bakira Tanovića i Faruka Čurčića, potomaka prvog mutevelije Čurčića vakufa, koja je prihvaćena i od drugih članova porodice, 24. septembra 1998. godine, 40 godina nakon prekida rada Vakufa, u skladu sa Zakonom o udruženju građana FBiH, osnovano je Udruženje “Čurčića vakuf” s ciljem da se sačuva preostala imovina Vakufa koja je zbog nebrige počela da se ruši, te kada se stvore uslovi i obnovi njegov rad.
 
Uslovi su stvoreni kada je Rijaset Islamske zajednice u BiH predvidio gradnju Gazi Husrev-begove biblioteke dijelom na zemljištu gdje su se nalazili nacionalizirani dućani Čurčića vakufa pod zabranom prometovanja.
 
S Rijasetom Islamske zajednice u BiH 20. januara 2003. sklopljen je ugovor o zamjeni postojeće imovine – dućana Čurčića vakufa koja se treba porušiti radi gradnje Gazi Husrev-begove biblioteke s imovinom-dućanima koji će biti izgrađeni uz objekat biblioteke.
 
Zamjenski dućani su izgrađeni i predati Udruženju građana “Čurčića vakuf” 26. novembra 2013., kada su i stvoreni potrebni uslovi za obnovu njegovog rada.
 
Značajan dio nacionalizirane imovine Čurčića vakufa, kao i dućani na istoj lokaciji, bit će predmet buduće restitucije.
 
Udruženje “Čurčića vakuf” ima svoje članstvo, Skupštinu, Izvršni odbor i muteveliju, a njena djelatnost je izvršavanje obaveza iz Vakufname u okvirima zakonskih mogućnosti, stipendiranje djece potomaka prvog mutevelije i iz područja gdje se nalaze pomenute džamije, pomaganje izdavačke djelatnosti koja afirmira rad vakufa, organiziranje kulturnih manifestacija, humanitarna davanja i drugo.
 
D.K.
(Vijesti.ba)