Da li patrijarh zna da svi stanovnici RS-a nisu Srbi, a ni pravoslavci?

U javnim nastupima bosanskohercegovačkih političara iz RS povremeno možemo čuti pritužbe o tome kako odnosi u Bosni i Hercegovini ne mogu biti relaksirani jer Bošnjaci odbijaju prihvatiti postojanje tog entiteta (kome sada u Banja Luci i Beogradu tepaju da je „država“).

Štaviše, kažu tako neki, bošnjački politički predstavnici i intelektualci rade na ukidanju RS ili barem slabljenju tog entiteta s ciljem jačanja središnjih institucija države Bosne i Hercegovine. U prilog takvim tvrdnjama navodi se to što bošnjački političari, organizacije i pojedinci ne prestaju ponavljati da je riječ o genocidnoj tvorevini, redovno koriste izraz „agresija“ za rat 1992-1995, osporavaju 9. januar kao dan RS (odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2015. o proglašenju tog dana neustavnim), najavljuju sličnu apelaciju o imenu RS, itd.

Suvišno je dokazivati da je teritorijalno organiziranje bilo kojeg naroda u zemlji čiji ljudi su stoljećima dijelili zajedničku sudbinu i bili uvezani mrežom komšijskih, prijateljskih, profesionalnih, a u nekim slučajevima i porodičnih veza, moglo biti postignuto jedino organiziranim vršenjem masovnih zločina. Ti zločini bili su istovremeno i cilj i sredstvo u nastanku RS.

Može li u interesu mira i budućnosti sve naše djece, bošnjački narod prihvatiti RS kao realnost?

Patrijarh Irinej nas je ovih dana podsjetio da, čak i da bošnjački narod prema RS pokaže malo više uvažavanja, vjerski i politički predstavnici srpskog naroda sami pokazuju da prihvaćanje RS nije moguće. Obraćajući se pravoslavnim vjernicima ovom entitetu povodom vjerskih blagdana, patrijarh Srpske pravoslavne crkve je poželio „svim stanovnicima Republike Srpske radosne i svete dane Hristovog rođenja….“.

Da li patrijarh zna da „svi stanovnici“ RS nisu Srbi, a ni pravoslavci? Trebalo bi da zna. Ili možda želi reći da u RS i ne treba da živi neko ko nije Srbin? Zašto bi onda bosanskohercegovački građani koji nisu Srbi trebali početi uvažavati i prihvatati kao realnost bosanskohercegovački entitet u kome, poručuje nam duhovni prvak pravoslavnih Srba, nema mjesta za druge i drugačije?

V. Kanlić