Danas okrugli sto: Isa-beg Ishaković i njegovo vrijeme

Najavljujući okrugli stol, predsjednik Upravnog odbora Udruženja Isa-beg Ishaković, Elvis Pivić, istakao je da osnivač grada Sarajeva zaslužuje mnogo više pažnje u bh. javnosti i da je ovo prvi put da postoji civilna inicijativa za organizaciju događaja posvećenog njemu. “Okrugli stol o Isa-beg Ishakoviću je odlična prilika za razgovor o temama koje nisu toliko dominantne u društvu i aktuelnom vremenskom periodu. Mi smo društvo koje je ključne historijske događaje i ličnosti ekskomuniciralo iz javnosti i medijskog prostora, a ovaj okrugli stol je odlična prilika da se bh. javnost kroz stručna izlaganja eminentnih predstavnika akademske zajednice upozna sa našim historijskim naslijeđem“, rekao je Pivić te dodao da će se okrugli stol simbolično održati na dan ovjere Vaukfname Isa-bega, “rodnog lista“ grada Sarajeva.

Navodeći da je u više od hiljadu godina dugoj pisanoj historiji Bosne i Hercegovine Isa-beg Ishaković jedna od najznačajnih ličnosti, dr. Sedad Bešlija, izrazio je nadu da će okrugli stol promijeniti sliku građana o vlastitom gradu i educirati ih na pravi način. “Isa-beg Ishaković trebao bi biti inspiracija svima onima koji pretenduju biti državnici, političari, poduzetnici, graditelji i humanitarci. Svi oni koji djeluju na ovim poljima, a iz Sarajeva su, trebali bi imati prepoznatljivu nit u svome poslu koja ih veže za Isa-bega i način na koji je on gledao u budućnost, gradio, darivao, vodio“, rekao je dr. Bešlija te pozvao građane da u što većem broju dođu na okrugli stol i aktivno se uključe u diskusiju.

Udruženje posebno naglašava da se trenutno radi na projektu revitalizacije vakufa Isa-bega Ishakovića o čemu će javnost uskoro biti obavještena, a ulaz na okrugli stol za sve zainteresovane posjetitelje je slobodan.

Udruženje za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković osnovano je 05.04.2016. godine sa primarnom misijom revitalizacije lika i djela osnivača grada Sarajeva, Isa-bega Ishakovića. Uz razvijanje osjećaja ljubavi prema Bosni Hercegovini i zaštiti njenog tradicionalnog duhovnog i kulturnog bića, glavni ciljevi Udruženja su osnaživanje tekovina i pružanje podrške u zaštiti kulturne baštine Bosne i Hercegovine te promovisanje prirodnog, kulturnog i historijskog naslijeđa Isa-beg Isahkovića i Bosne i Hercegovine.