Danas protest Saveza samostalnih sindikata BiH

Protest Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, održaće se danas u Sarajevu u 11:00 sati ispred sjedišta Udruženja poslodavaca FBiH a nakon toga će se učesnici protesta kretati prema zgradi Vlade FBiH, sa zaustavljanjem ispred Parlamenta FBiH.

Protest se organizuje zbog zahtjeva da se hitno i bez odlaganja usvoji Zakon o minimalnoj plati u Federaciji BiH kojim će se garantovati minimalna plata u Federaciji BiH u iznosu od 1.000 KM; da se usvoje Izmjene i dopune Zakona o radu u tekstu koji je predložio Savez samostalnih sindikata BiH, a koji su podržale dvije komisije Parlamenta FBiH, da se pristupi, u skladu sa Zakonom o radu, potpisivanju granskih kolektivnih ugovora, uveže radni staž svim radnicima kojima to do sada nije učinjeno, implementira Zakon o zaštiti na radu FBiH i radnicima osiguraju sigurna i bezbjedna radna mjesta.

(Preporod.info)