Danas završni dan takmičenja u hifzu

Takmičenje će se održati u kategorijama: hifz 5 džuzova, hifz 10 džuzova, hifz 20 džuzova, hifz cijelog Kur'ana sa komentarom i takmičenje u tilavetu. Posljednjeg dana takmičenja održat će se i takmičenje u hifzu 40 odabranih hadisa.

Takmičenje je otvorenog karaktera i svi zainteresovani posjetioci mogu prisustvovati takmičenju u svim kategorijama. U prilogu je kompletan raspored i program takmičenja.

Program takmičenja možete pronaći ovdje.