Dani Kur'ana u okviru razmjene kultura Irana i BiH

 Ovaj program se sastoji od izložbe kaligrafije, iluminacije i drvoreza.  U navedenom periodu u Bosni i Hercegovini će boraviti tri istaknuta umjetnika koja će svoj rad predstaviti kroz kroz izložbe i radionice.

Izložba Dani Kur'ana sastojat će se iz nekoliko dijelova:

1. Izložba kaligrafije – Said Reza Kamrani univerzitetski je profesor i predavač kaligrafije u raznim obrazovnim centrima. Autor je sedamnaest istraživačkih radova sa tematikom umjetnosti i kulture, te deset naslova knjiga. Učesnik je na više od pedeset domaćih i inostranih izložbi u raznim zemljama uključujući Liban, Ujedinjene Arapske Emirate, Alžir, Siriju, Tursku, Kinu. Na nekoliko domaćih festivala osvajao je je prva mjesta. Direktor je i urednik publikacija Feniks i Hengame.

2. Izložba iluminacije – Mohsen Agamiri profesor i šef je Odjeljenja za umjetnost na Univerzitetu Primjenjenih Nauka. Dobitnik medalje drugog stepena u oblasti umjetnosti. Također je bio na Bijenalu festivala slikarstva u Iranu. Učestvovao na izložbi u Turkmenistanu,  Engleskoj, Indoneziji, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Tunisu, Turskoj i Armeniji. Osvojio prvo mjesto na nekoliko domaćih i stranih festivala. 

3. Izložba drvoreza – Golamali Etminani Gasrodašti, univerzitetski profesor sa doktoratom u umjetnosti, te 50 godina umjetničkog staža. Profesor umijetnosti na Univerzitetu Pajame Nur. Imao je čast biti sudija na umjetničkim festivalima u Iranu. Dobitnik je medalje prvog stepena u oblasti umjetnosti. Osvojio je prvo mjesto na nekoliko domaćih festivala. Njegovi radovi su izloženi širom Irana, kao i u Francuskoj, Njemačkoj, Alžiru, Kini, Saudijskoj Arabiji, Siriji i Filipinima.

Manifestacija Dani Kur’ana sa izložbom kaligrafije, iluminacije, drvoreza i ostalih umjetnina iz Irana bit će održana u periodu od 24. do 31. maja 2018. u Sarajevu i Mostaru prema programu:

Mostar – u saradnji sa Muftijstvom mostarskim
Izložba: 24 – 26. maja 2018. u prostorijama Iranskog konzulata, Sibjan mekteb, ul. Rade Bitange br. 20, u terminu od 10.00 do 22.30 sati.
Svečano otvorenje izložbe: 24. maj 2018. u 19.00 sati.

Sarajevo – u saradnji sa Rijasetom IZ u BiH
Izložba: 28 – 31.maja 2018. u Gazi Husrev-begovom Hanikahu u terminu od 10.00 do 22.30 sati.
Svečano otvorenje izložbe: 28. maj 2018. u 19.00 sati.

Za više informacija kontaktirati:

Kulturni centar Ambasade IR Iran u Sarajevu
Adresa: Safeta Hadžića 43, 71 000 Sarajevo, BiH
Tel: 033 711 055, 711 056
Fax: 033 655 990
Email: info@iran.ba
Web: www.iran.ba