“Defter” bez granica, ali sa svrhom

Piše: Nedim Hrbat

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) zbog sadržaja emisije “Defter hefte sa Fatmirom Alispahićem” u više je navrata pismeno upozoravala TV kuće u BiH na kojima se emisija distribuirala. Navedeni sadržaj, prema zaključku Agencije, “dovodi u pitanje poštivanje profesionalnih i općeprihvaćenih vrijednosnih i etičkih standarda”.

U odgovoru MTV Igman se navodi: “Želimo kazati da nam ovaj slučaj bude od koristi u smislu da se autor Fatmir Alispahić ispričava zbog svog načina naracije”, a, MTV Igman je, svjesna načinjenog propusta, “odlučila da prestane sa emitovanjem emisije”.

TV Podrinje je dobila pismeno upozorenje, ali je Agencija ovoj TV kući stavila na znanje da “eventualno ponovljeno kršenje relevantnih pravila i propisa RAK-a može rezultirati izricanjem strožije sankcije”.

Fatmir Alispahić je svojom retorikom i naracijom, jednostavno, zloupotrijebio slobodu izražavanja, zbog čega su institucije morale jasno reagovati, a mediji preduzeti oštre mjere kakva je mjera ukidanja emisije. 

Regulatorna agencija u ovom slučaju nije ostavila prostora za sumnju o gušenju slobode izražavanja ili za cenzuru, već je nosiocima dozvole za emitovanje jasno naznačila da se pravo na slobodu izražavanja ne može smatrati apsolutnim, “pogotovo ne u slučajevima kada takvo izražavanje utiče na stvaranje predrasuda i potiče na diskriminaciju.” 

Tradicionalni mediji, međutim, koliko toliko podliježu procedurama i pravilima, ali je situacija drugačija kada je u pitanju virtuelni prostor.

Online medijski prostor u Bosni i Hercegovini je načelno samoregulatoran, kriteriji se uglavnom prilagođavaju konkretnoj situaciji, i faktički ne postoji način da se proizvodnja i širenje manipulativnih sadržaja i dezinformacija konkretno kazne.

Na internetu je svakom manipulatoru, pa i Fatmiru Alispahiću, tako olakšano širenje raznih poruka i teorija. Nakon što je izigrao povjerenje tradicionalnih medija u BiH, on je potražio utočište u ćoškovima interneta i društvenih mreža, odakle je nastavio širiti ciljane poruke, poluinformacije i dezinformacije, manipulativne sadržaje i teorije.

Bez granica, ali sa svrhom.

Iluzorno je tu retoriku pokušati oboriti činjenicama ili “snagom argumenata”, jer ona ne priznaje činjenice. Ona i ne prenosi informacije, već služi za izazivanje emocionalnih reakcija. Ona banalizuje državu, autoritete, institucije, društvo, poseže za ličnim uvredama, a sa takvima, kaže J. Bat, nema dijaloga – samo jasan, beskompromisan i trajan otpor.

Tekst odražava stavove autora, a ne nužno i stavove Islamske zajednice u BiH – Media centra d.o.o