Delegacija Diyaneta Republike Turske posjetila Gazi Husrev-begovu medresu

Medresu je posjetila delegacija u sastavu: Bunyamın Albayrak, generalni direktor uprave za vjerske poslove Predsjedništva vjerskih poslova-Diyaneta Turske; Yavuz Kocamiş, direktor ureda za upravne poslove Diyanet vakufa; Mustafa Yildiz, direktor ureda za vjersko obrazovanje u Generalnoj upravi Ministarstva Obrazovanja Republike Turske; kao i Hasan Atli, savjetnik za vjerska pitanja Ambasade Republike Turske u Sarajevu.

Delegaciju je ispred Gazi Husrev-begove medrese primio direktor hfz. mr. Mensur Malkić i upoznao ih sa historijatom, te nastavnim planom i programom škole.