Delegacija Fakulteta islamskih nauka u posjeti obrazovnim institucijama Malezije

Delegacija Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu koju su činili dekan Fakulteta prof.dr. Zuhdija Hasanović, prodekan za nastavu prof.dr. Ahmet Alibašić, prodekan za finansije prof.dr. Mustafa Hasani, koordinator za međunarodnu saradnju hfz. doc.dr. Kenan Musić i koordinatorica za naučno-istraživački rad doc.dr. Zehra Alispahić boravila je od 1. do 7. aprila 2017. godine u radnoj i studijskoj posjeti obrazovnim institucijama u Maleziji.

Cilj posjete bio je upoznavanje sa organizacijom i načinom rada državnih obrazovnih institucija, univerziteta i fakulteta koji se bave izučavanjem islamskih znanosti na dodiplomskom i postdiplomskom ciklusu studija na engleskom i arapskom jeziku. 

Malezija na ljestvici državnih obrazovnih institucija bilježi dvadeset i jedan univerzitet.

Međunarodni islamski univerzitet u Maleziji (IIUM) sa svojim brojnim fakultetima, odsjecima, uredima, bogatom i modernom bibliotekom, centrom za upravljanje i istraživanje, finansijskim sektorom, sektorom za alumne i karijerni razvoj, uredom za međunarodne studente, centrom za postdiplomske studije, centrom za jezičku pripremu, institutom za islamsko bankarstvo i finansije, bio je prva i najvažnija destinacija posjete delegacije FIN-a UNSA.

Ovaj univerzitet zauzima značajno 46. mjesto na internacionalnoj univerzitetskoj listi najbolje rangiranih univerziteta (QS World University Rankings) koja se objavljuje svake godine na osnovu akademskog ugleda poslodavca i dosega istraživačkih procesa.

U ugodnoj i atmosferi punoj razumijevanja i podrške delegacija je ostvarila brojne korisne susrete i sastanke među kojima ističemo susret sa prorektorom IIUM prof. dr. Abdulazizom Berguthom i savjetnikom prorektora prof. dr. Davudom el-Hidabijem, bivšim rektorom Univerziteta za nauku i tehnologiju u Sani i ekspertom ISESCO-a za osiguranje kvaliteta na islamskim univerzitetima. Sa dekanesom Fakulteta islamskih i društvenih nauka IIUM-a prof. dr. Rahma Binti Ahmad H. Osman i njezinim saradnicima održan je radno-konsultativni sastanak i potpisano pismo namjere o saradnji.

Članovi delegacije su posjetili administrativnu prijestolnicu Malezije Putra Jayu i univerzitetski grad Cyber Jayu nedaleko od Kuala Lumpura i imali veoma zanimljive susrete sa rukovodstvom Instituta za islamske i strateške studije (ISSIM), Nacionalnog univerzitet Malezije (UKM) gdje je potpisano pismo namjere o saradnji sa dekanom Fakulteta islamskih nauka; te veoma korisno druženje sa rektorom Univerziteta za islamske nauke (USIM).

Imajući uvidu uvođenje novih sadržaja u nastavno-naučni proces FIN-a UNSA tokom posjete obrazovnim ustanovama Malezije kao moguća polja saradnje istaknuta su: razmjena studenata i nastavnika, mogućnost učešća nastavnika u komisijama za odbrane teza i disertacija kada se za to ukaže potreba, uzajamni pristup bibliotečkim resursima, saradnja i mogućnost objavljivanja znanstvenih i stručnih radova u nekoliko indeksiranih znanstvenih i stručnih časopisa na engleskom i arapskom jeziku, zajednički istraživački i izdavački projekti, suorganizacija konferencija i seminara, učešće na ljetnim školama i sl.

Delegacija FIN-a je posjetila historijski grad Melaku, sjedište najstarijeg sultanata na tlu današnje Malezije, koji je od 1511. do 1957. g. bio kolonija Portugalaca, Holanđana i Engleza i susrela se sa ambasadorom BiH u Maleziji, gosp. Emirom Hadžikadunićem. Zadnjeg dana posjete na IIUM prof. dr. Ahmet Alibašić održao predavanje o temi “The Discourse on Traditionalist and Reformist Islam: the case of Bosnia and Herzegovina”. Predavanju su prisustvovali postdiplomci, profesora i senator M. Nur Manuti.

Posjeta delegacije FIN UNSA obrazovnim institucijama u Maleziji dočekana je uz puno uvažavanja i razumijevanja članova akademske zajednice Malezije koji su bili divni domaćini.