Dijalog o knjizi “Odnos osmanskih vlasti prema Bosanskom ustanku 1875-1878.”

 

S ciljem pokretanja naučne diskusije o historijskim događajima s kraja 19. stoljeća koji se tiču ustanka u Bosni od 1875. do 1878. godine i predvečerja okupacije Bosne i Hercegovine od Austro-Ugarske Monarhije, o ovoj temi govorit će prof. dr. Enes Pelidija, dr. Fahd Kasumović, dr. Hana Younis, dr. Sedad Bešlija, mr. Kemal Bašić dok će moderator biti prof. dr. Edin Radušić.

Najavljujući Dijalog o knjizi, predsjednik Udruženja dr. Sedad Bešlija, istakao je da je riječ o neobjavljenoj doktorskoj disertaciji koja je pisana prije četrdesetak godina, ali koja i danas ima naučnu težinu što su potvrdili i redaktori djela u uvodnoj studiji. Naučni rezultati do kojih je došao Škapur bacaju novo svjetlo na događaje s kraja 19. stoljeća u Bosni i Hercegovini i širem okruženju u procesu deosmanizacije Balkana i dovode u pitanje određene općeprihvaćene teze u historiografiji 20. stoljeća kada je riječ o ustanku u Bosni koji je izbio 1875. godine.

 Navodeći da je Hasan Škapur jedan od istaknutih naučnih radnika Bosne i Hercegovine 20. stoljeća, u oblastima historije i islamske teologije, rođen u Tešnju 1913. a umro u Prijedoru 1975. godine, mr. Kemal Bašić, jedan od redaktora knjige, istakao je da je Škapur pored djela koje je objavljeno u izdanju Centra, preveo 4 toma Buharijine zbirke hadisa na bosanski jezik, napisao jednu knjigu dokumenata, a u raznim časopisima objavio ukupno 16 stručnih članaka i 16 radova.

 Udruženje posebno naglašava da je ovo prvi u nizu projekata izdavačke djelatnosti koji su planirani za naredni period, a ovaj je podržan od Vlade Republike Turske odnosno Ureda za tursku dijasporu i srodne zajednice pri Vladi.

Udruženje „Centar za osmanističke studije“ osnovano je 28.12.2015. godine kao strukovno udruženje na nivou Bosne i Hercegovine sa primarnim ciljem umrežavanje historičara-osmanista iz BiH i svijeta koji bi svoje aktivnosti izrazili u pristupačnijim formama i mogućnost lakšeg prikupljanja korisnih informacija iz domena struke i nauke, zatim populariziranja osmanistike u naučnoj i široj javnosti u domovini i svijetu, te podsticanja mlađih generacija na zainteresiranost i bavljenje osmanistikom.

 

Kontakt: dr. Sedad Bešlija, predsjednik Udruženja, 061 741 346.