Dijaspora : Druženje u Strazburu

Upriličen je program u izvedbi i najmlađih članova demata Pariz.  Uvodnu riječ održao je imam Džemata Strazbur, Isah ef. Dacić, u svojstvu domaćina kao i u svojstvu Glavnog imama Bošnjaka u Francuskoj. Izrazio je zahvalnost na posjeti i na činjenici da je ovaj skup upriličen upravo u džamijskim prostorijama. Istakao je važnost zajednice i zajedništva kroz džemat i porodicu kao poseban džemat. Naglasio je da pravi potencijal leži u nama samima i da moramo to iskoristiti na najbolji način, ne očekujući pomoć sa strane.

 

Obratio i predsjednik Džemata Pariz, Šefadil Ličina, naglasivši da ne smijemo zaboraviti svoj identitet, jezik, vjeru i običaje kao ni na našu Domovinu. Istina je da bošnjačke institucije vode bitku na drugim frontovima te da ne mogu uvijek odgovoriti potrebama Bošnjaka u tuđini. Ne smijemo gubiti nadu u bolju budućnost naše Domovine i Bošnjaka u njoj i izvan nje.

Završnicu programa preuzele su koordinatorice iz Pariza i Strazbura u cilju predstavljanja široj publici ova dva sestrinska udruženja. Koordinatorica iz Pariza, Azra Smailbegović-Bećić, istakla je da je žena sveopće prisutna u džematu i džematskim aktivnostima, ali da postoji u njoj još neiskorištenog potencijala, što je dovelo do osnivanja ovakvog udruženja s ciljem afirmacije žene u modernom društvu. Akcentirala je važnost obogaćivanja i uzdizanja na veći nivo svih aktivnosti Udruženja i, naravno, širenju mreže poznanstava.

Uručenjem poklona, umjetničkog kaligrafskog rada Alise Mašović (Udruženje Majke Pariza), potvrđena je veza između Pariza i Strazbura.
Koordinatorica iz Strazbura, Behija Grosić, se zahvalila na radu i trudu kako musafira iz Pariza tako i hanuma iz Strazbura koji su priredile ovaj srdačan doček. Ulogu svake članice u udruženju žena uporedila je ulogom jedne halke u lancu džemata. Sve dok su halke na broju, bez obzira na njihov veći ili manji kvalitet, taj lanac je postojan. Ako se i najmanja halka odvoji, lanac se prekida.

Program je završen zajedničkom dovom da nam Kur'an i Sunnet Poslanika budu vodilja u svakodnevnom životu i do naše konačne destinacije, te da uvijek jasno vidimo i razlikujemo dobro od lošeg.