Djeca online, roditelji offline

Date:

Skoro pa je postala navika modernog doba da prilikom međusobnih posjeta, već nakon selama i upita sa domaćinom, prvo pitanje bude: “Koja vam je šifra za wi-fi?”

Posebno ako su djeca i mladi prisutni, odmah se priključuju na internet i ulaze u svoj online svijet u kojem inače i provode najviše vremena.

Razgovor sa roditeljima je sveden na najmanju moguću mjeru. Istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji (Study Finds), a zasigurno je dobrim dijelom relevantno i za naša područja, je pokazalo začuđujuće loše rezultate u odgovorima na pitanje koliko vremena roditelji provode u razgovoru s djecom.

Naime, od hiljadu anketiranih roditelja skoro pedeset posto ih provodi sa svojim djetetom pet sati sedmično. Koliko tih pet sati sedmično mogu aktivno utjecati na izgradnju i formiranje karakternih i moralnih osobina kod mladih osoba, a što je zasigurno osnovna zadaća kućnog vaspitanja odnosno odgoja? I, koliko je uopće odgoj – kao proces koji je prevashodno bio kućni zadatak – prisutan u našim domovima?

Odgoj i obrazovanje, kao dva temeljna procesa u formiranju ličnosti, su već odavno u priličnom disbalansu. Ranije je odgoj bio domaća zadaća roditelja, a obrazovanje – kao usvajanje novih saznanja i informacija – zadatak obrazovnih institucija.

Činjenica je da se danas najviše informacija dobija u online svijetu, putem interneta. Jasno je da su kvalitet onoga što se nudi online i neselektivan pristup informacijama vrlo zabrinjavajući fenomeni. A internet je u svakom kutku naših domova sa svojim signalom i umnogome je u drugi plan potisnuo komponentu tradicionalnog kućnog odgoja ili je, pak, preuzeo na sebe.

Da bi interakcija roditelja i djeteta bila uspješna, neophodno je da obje strane pokazuju interes za materiju. Količina informacija koja je dostupna mladima i sve što svakodnevno saznaju putem interneta, podrazumijeva ubrzani tempo koji roditelji jedva uspiju pratiti.

Vrlo često su mladi roditeljima objašnjavaju kako, gdje i na koji način da dobiju informacije ili im pokažu kako funkcioniše određeni uređaj, kako da ga instaliraju, pokrenu i služe se njime.

Ta prednost utječe i na spremnost mladih da nova saznanja i informacije uzimaju od roditelja jer su, odjednom, djeca i mladi često u ulozi učitelja i eksperta, stoga uloga roditelja kao uzora i autoriteta biva umanjena.

Cijeli tekst je dostupan u printanom i digitalnom izdanju Preporoda.

(Asim Jelovac/Preporod)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related