Dobitnici nagrade “Kasim-ef. Mašić”

 Na konkurs se prijavilo deset kandidata. Komisija koju je imenovao Muftija travnički pregledala je prispjele aplikacije i nakon bodovanja na osnovu Pravilnika o dodjeli nagrade “Kasim-ef. Mašić” i došla do sljedećih rezultata:

1. mjesto Merzuk-ef. Grabus, imam u džematu Karaula, MIZ Travnik,

2. mjesto Mihnet-ef. Mehmedović, imam u džematu Stari Vitez, MIZ Vitez,

3. mjesto Eldin-ef. Buljina, imam u džematu Bukovci, MIZ Busovača

3. mjesto Admir-ef. Malanović, imam u džematu Voljevac, MIZ Gornji Vakuf

Nagrade za najuspješnije muallime biće uručene na narednom stručnom seminaru za imame, hatibe i muallime koji planiran za 06.11.2016. godine u Bugojnu.