Dobitnici priznanja Fakulteta islamskih nauka za period 2007-2017. godina

 Priznanje prijateljima Fakulteta:

Prof. dr. Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu (2012-2016)

Generalna direkcija vakufa Turske, dr. Adnan Ertem, generalni direktor

Vakufska direkcija Sarajevo

Rifat-ef. Fejzić, reis IZ Crne Gore

Prof. dr. Stefan Schreiner

Hasan Atli

Ibrahim Hadžibajrić

Džemal Salispahić

Fehim Škaljić

Mustafa Resić

Porodici i nasljednicima rahm. Nusreta Halačevića

Rahm. Muhamed-ef. Salkić

 

Priznanje istaknutim nastavnicima

Prof. dr. Mehmed Begović

Hfz. Halid Hadžimulić

Prof. dr. hfz. Fadil Fazlić

Prof. dr. Murat Dizdarević

Prof. dr. Fikret Karčić

Prof. dr. Ismet Bušatlić

Prof. dr. Mehmed Kico

Prof. dr. Mujo Slatina

Prof. dr. Muhammet Aruči

Prof. dr. Ismet Dizdarević

 

 Priznanje istaknutim alumnistima

Dr. Husein-ef. Kavazović

Prof. dr. Enes Ljevaković

Prof. dr. Dževad Hodžić

Prof. dr. Džemal Latić

Prof. dr. Hasan Džilo

Prof. dr. Nedžad Grabus 

Prof. dr. Mevlud Dudić

Dr. Aziz-ef. Hasanović

Dr. Sead-ef. Seljubac

Dr. Behija Mulaosmanović-Durmišević

Mr. Vahid-ef. Fazlović

Mr. Muharem-ef. Omerdić

 Nedžad Ibrahimi

 Mr. Sulejman-ef. Čeliković

 Safet-ef. Karaman

 Salih Dervić

 Šefko Tinjak

Lamija Vatreš-Mehmedić

Nermina Baljević

Mina Pleh

 

Zahvalnica prijateljima Fakulteta

Dr. Nihad Babović, dipl. ing. arh

Adem Tipura

Sabahudin Heco

Hadžija Halitović

Ševal Hurem

Adem Miftari

Ismet Dizdarević